Faktaboks

Henrik Wergeland
Wergeland, Henrik Arnold
Født
17. juni 1808, Christiania
Død
12. juli 1845, Christiania

I ungdoms- og studieårene tegnet og malte W. delvis karikerte tegninger og barokke komposisjoner, bl.a. 19 pennetegninger fargelagt i akvarell til heftet Vademecum eller Collection de caricatures (1824) og tegningen Torvslaget 17.5. 1829 (Nasjonalgalleriet, Oslo). Fra sin Vestlandsreise i 1832 malte han landskapsakvareller med motiver fra Skagastølstindene, Feigumfossen i Sogn og fra utsikten mot Korsbreen. Disse er preget av en forenklet og monumental naturoppfatning som står i kontrast til W.s uttalte krav til malerkunsten om nøyaktig og tro gjengivelse av naturen. Samtlige av W.s kjente arbeider er reprodusert i hans Samlede skrifter (utgitt av H. Jæger og D. A. Seip, Oslo 1918-40, 23 bd.).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Nicolai Wergeland, prost
 • Alethe Dorothea Thaulow

Gift med

 • Eidsvoll med Amalia Sophia Bekkevold (27.04.1819 - 1889)

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole fra 2. januar 1820 til ukjent dato

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo (tegninger)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Tegninger fra Nasjonalgalleriet, Oslo, 1915

Portretter

 • Se Norske portretter. Forfattere, Oslo 1956, register

Eget forfatterskap

 • Se Nytt Norsk Forfatterleksikon, 1971

Litteratur

 • Norskt Høgskulebl., 1901, s. 224
 • Verdens Gang, 05.07.1902
 • Dagbladet, 1903, nr. 165
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring aarbok, 1903, s. 224, 302 (ill.)
 • Norsk billedkunst, 1904, register
 • Samtiden, 1908, s. 255–56
 • Henrik Wergeland, 1908, s. 20–21
 • i Aftenposten, 21.02.1915
 • Samlede skrifter, 1918-1940, 23 bd. (ill.)
 • Tidens Tegn, 16.04.1924
 • Tidens Tegn, 01.08.1924
 • Salmonsens Konversationsleksikon, 1928, bd. 14, s. 941–46
 • Kunst og Kultur, 1935, s. 30
 • Tre akvareller av Henrik Wergeland og litt om Wergelands syn på billedkunst, Kunst og Kultur, 1953, s. 133–42 (ill.)
 • Norsk kunstnerliv, 1960, register (ill.)
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, 1965, register (ill.)
 • Tegneskolen gjennom 150 år, 1971, s. 56
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, 1972, bd. 19, spalte 986–990
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 44
 • Norsk Biografisk Leksikon, 1977, bd. 18, s. 476–562
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1981, bd. 12, s. 560–61