I ungdoms- og studieårene tegnet og malte W. delvis karikerte tegninger og barokke komposisjoner, bl.a. 19 pennetegninger fargelagt i akvarell til heftet Vademecum eller Collection de caricatures (1824) og tegningen Torvslaget 17.5. 1829 (Nasjonalgalleriet, Oslo). Fra sin Vestlandsreise i 1832 malte han landskapsakvareller med motiver fra Skagastølstindene, Feigumfossen i Sogn og fra utsikten mot Korsbreen. Disse er preget av en forenklet og monumental naturoppfatning som står i kontrast til W.s uttalte krav til malerkunsten om nøyaktig og tro gjengivelse av naturen. Samtlige av W.s kjente arbeider er reprodusert i hans Samlede skrifter (utgitt av H. Jæger og D. A. Seip, Oslo 1918-40, 23 bd.).