B. er i dag mest kjent som byggmester under H. D. F. Linstows oppførelse av Slottet og utførelse av tårnforslag til Vår Frelser Kirke 1835 for Selskabet for Christiania Byes Vel sammen med Linstow. Foreløpig uklare opplysninger tyder på at B. oppførte en rekke bygninger og at han oppnådde anerkjennelse for faglig dyktighet og innsikt. Han var medlem av bygningskommisjonen i Christiania i egenskap av branninspektør/branndirektør, dessuten konstituert stadskonduktør 10.6.-5.11.1846.

Litteratur

  • Y. Hauge, Slottet og byen, Oslo, 1947
  • St. Halvard, register bd., Oslo, 1956, s. 15

Arkivalia

  • Bygningskontrollens arkiv
  • O. P. Bjerkek, Vår Frelsers Kirken og Trefoldighetskirken i Oslo, 1977, register s. 356, magistergradsavhandling