L. studerte i København i 1820-årene. I tidsrommet 1823–35 var han virksom i kyststrøkene fra Bergen til Bodø. Han underviste bl.a. i portrettmaling, både i olje og miniatyrer på elfenben, samt i dekorasjonsmaling og frihåndstegning. Av L. kjenner man portretter av Fru amtmandinne Cecilie Edel Sophie Krohg (Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania) og Amtmann Hilmar Meincke Krohg (begge malt i Molde ca. 1830 og i Molde skoles eie); portretter i slekten Ebeltoft (malt i Bodø 1835); et prospekt av Bodø som er kjent gjennom Prahls litografi. Dessuten kan flere portretter malt i Bodø, Nordfjord og Nord-Trøndelag i 1830-årene forbindes med L.s navn.