Faktaboks

Arne Larsen
Født
Fåberg

L. studerte i København i 1820-årene. I tidsrommet 1823–35 var han virksom i kyststrøkene fra Bergen til Bodø. Han underviste bl.a. i portrettmaling, både i olje og miniatyrer på elfenben, samt i dekorasjonsmaling og frihåndstegning. Av L. kjenner man portretter av Fru amtmandinne Cecilie Edel Sophie Krohg (Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania) og Amtmann Hilmar Meincke Krohg (begge malt i Molde ca. 1830 og i Molde skoles eie); portretter i slekten Ebeltoft (malt i Bodø 1835); et prospekt av Bodø som er kjent gjennom Prahls litografi. Dessuten kan flere portretter malt i Bodø, Nordfjord og Nord-Trøndelag i 1830-årene forbindes med L.s navn.

Utstillinger

Kollektivutstillinger

  • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914

Litteratur

  • Bergens Adresse-Avis, 1823, nr. 70nr. 5
  • Trondheim Adresse-Contoir, 08.02.1827, nr. 45
  • Anker C. J., Huitfeldt Kaas, H. J., Katalog over malede Portræter i Norge, (Kristiania, 1886, (H. M. Krohg)
  • Geelmuyden, C., Schetlig, H., Bergen 1814–1914, Bregen, 1915, s. 489
  • Ytreberg,N. A., Tromsø bys historie, Tromsø, 1946, s. 122, 239, 283, 320, 325, 400, 453, 456 (ill.)

Faktaboks

Arne Larsen