Liv og virksomhet

O. malte landskaper, blomsterbilder og flere portretter. Hennes mest aktive periode som maler var årene før 1910.

Familierelasjoner

Datter av

  • Johan Gotfred Dahl Oxaal (1836 - 1908)
  • Sophie Lorenze Fearnley (1845 - 1899)

Utdannelse

Harriet Backers malerskole, Kristiania; studier i Paris.

Stillinger, medlemskap og verv

Stemmerett Bildende Kunstneres Styre.

Utstillinger

Kollektivutstillinger

  • Høstutstillingen, 1899
  • Høstutstillingen, 1899-1903
  • Høstutstillingen, 1899-1906
  • Høstutstillingen, 1899
  • Norske Konstnärers arbeten, Kungl. Akademien för de Fria Konsterna, Stockholm, 1904
  • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932