Faktaboks

Jacob Sann
Født
30. oktober 1874, Kristiania
Død
29. august 1955, Oslo

S. fikk sin første undervisning på Harriet Backers malerskole. I 1897 debuterte han på Høstutstillingen med maleriet På havet, og havet og kystlandskapet ble hans foretrukne motiv. I årene 1897–98 var S. elev av Académie Julian i Paris, uten at dette satte dypere spor i hans kunst. S. var naturalist, men han utviklet seg med tiden i retning av en mer impressiv uttrykksform. Bildene preges av brede, markerte penselstrøk og en frisk koloritt. Motivkretsen begrenset seg til landskaper og enkelte interiører. I en årrekke tilbrakte han somrene i Kjerringvik ved Sandefjord, hvor han malte noen av sine beste bilder, f.eks. Havnen i Kjærringvik (1922, Nasjonalgalleriet, Oslo). S. er i første rekke kjent som amatørornitolog og forfatter av bøker om fugler. I denne forbindelse har han også holdt en rekke kåserier i inn- og utland, foruten i Norsk rikskringkasting.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hans Jacob Andersen
 • Randine Johansen

Gift med

 • Ragnhild Olsen

Utdannelse

 • Elev av Harriet Backers malerskole ca. 1895
 • Christian Krohg en vinter
 • Académie Julian, Paris under William Adolphe Bouguereau 1897–98
 • Den kgl. Tegneskole 1898–1900
 • elev av Jens Wang på Christiania Theater to vintre

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1905–06
 • Christiania Kunstforenings stipend 1908
 • Studiereiser til de fleste vesteuropeiske land, Italia og Det nære østen
 • Studieopphold i Paris 1897–98

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre. Sekretær Kunstnerforeningen i Kristiania 1906–08
 • jurymedlem De unges utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo 1901

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Det Kgl. Slott, Oslo
 • Aalesund Kunstforenings Faste Galleri
 • Sandefjord Sjøfartsmuseum

Illustrasjonsarbeider

 • Med egen tekst: Vore venner smaafuglene, 32 fugleskisser med billeder, Kristiania 1915
 • Bokfinken Caruso og vennene hans, svensk, dansk og tysk utgave

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1897
 • De unges utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1901
 • Efterudst., Trondheim, 1902
 • Norska Konstnärers Arbeten, Kungliga Akademien för de Fria Konsterna, Stockholm, 1904
 • Nordisk utst., København, 1904
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1905
 • Vårutst., Bergens Kunstforening, 1905
 • Den norske utst., Helsinki, 1911
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914
 • Sommerutst., Kunstnerforbundet, Oslo, 1914
 • Vårutst., Christiania Kunstforening, 1915
 • Norsk målarkonst, Göteborgs Konstför., 1915
 • Den norske kunstudst., Charlottenborgutstillingen, København, 1915
 • San Francisco-utst., 1915
 • Sommerutst., Kunstnerforbundet, Oslo, 1920
 • Exhibition of Norwegian Art, The Royal Society of British Artists Galleries, London, 1928
 • Kunstnerforbundet gjennem 20 år, Kunstnerforbundet, Oslo, 1931
 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932
 • Norsk interiørmaleri gjennem 50 år, Oslo Kunstforening, 1932
 • Riga, 1934
 • Norsk kunst, Bergens Kunstforening, 1935
 • Verdensutstillingen, Paris, 1937
 • Norsk kunst i dag, jub.utst., Bergens Kunstforening, 1938
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • For 40 år siden, jub. utst., Kunstnerforbundet, Oslo, 1951
 • Vestfold i norsk malerkunst, Statens vandreutst., 1951

Separatutstillinger

 • Trondheim Kunstforening, 1908
 • Trondheim Kunstforening
 • Trondheim Kunstforening, 1911
 • Trondheim Kunstforening, 1913
 • Trondheim Kunstforening, 1923
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1917
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1933
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1899
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1900-1908
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1910-1911
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1913
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1930-1932
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1934
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1945
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1954-1955

Portretter

 • Atelierbilde utført av Hans Ødegaard (1905, Drammens Kunstforening Faste Galleri) gjengitt i M. Schulerud: Norsk kunstnerliv, Oslo 1960, s. 574
 • Portrett utført av Hjørdis Landmark (olje, antagelig 1942)

Eget forfatterskap

 • Vore venner smaafuglene, 32 fugleskisser med billeder, (Kristiania, 1915
 • Ørnene på Værøy i Lofoten, Oslo, 1925
 • Fuglesangen. Hvordan en kan lære den å kjenne, Oslo, 1930
 • Bokfinken Caruso og vennene hans, Oslo, 1933
 • Gullfuglen. En eventyrlig historie fra fugleverdenen, Oslo, 1940
 • Småfugl året rundt. En kalender for fuglevenner, Oslo, 1950

Litteratur

 • Norske malere, (Kristiania, 1912, s. 42 (ill.), utg. Kunstnerforbundet Oslo
 • I. Sæter, Krødsherad, 1914, s. 52
 • D. Koren, Omkring Lindesnes, (Kristiania, 1914, s. 29
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 557–58
 • J. H. Langaard, Samtida konst i Norge, Malmö, 1929, s. 25
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1935, bd. 29, s. 414
 • S. Willoch, Kunstforeningen i Oslo 1836–1936, Oslo, 1936, s. 213
 • R. Kloster, Bergens Kunstforening 1838–1938, Bergen, 1938, s. 180
 • Vem är vem i Norden, Stockholm, 1941, s. 847
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 220 (ill.)
 • A. B. Sundseth, A. C. Melhus, Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 142
 • R. Revold, Norges billedkunst, Oslo, 1953, bd. 2, s. 76
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1954, bd. 12, s. 245–46
 • J. J. Grimelund Og O. Flønes, Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, register s. 279 og s. 264
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, register (ill.)
 • E. Christie Kielland, Harriet Backer 1845–1932, Oslo, 1958, s. 208
 • M. Schulerud, Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register
 • O. Rønning Johannesen, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 150
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 127, 243
 • G. Kavli, G. Hjelde, Slottet i Oslo, Oslo, 1973, s. 430
 • Sandefjord bymuseum årbok, 1975, s. 24
 • E. Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 9, s. 279
 • Vestfold. Bygd og by i Norge, Oslo, 1980, s. 348
 • P. Lykke Seest, i Norske Intelligenssedler, 12.06.1901
 • Aftenposten, 03.04.1901
 • Aftenposten, 30.03.1902
 • Aftenposten, 09.05.1904
 • Aftenposten, 02.01.1905
 • Aftenposten, 10.05.1905
 • Aftenposten, 27.10.1906
 • C. W. Schnitler, i Aftenposten, 20.10.1907
 • C. W. Schnitler, i Aftenposten, 01.11.1908
 • W. Söderhjelm, i Aftenposten, 05.04.1911
 • Morgenbladet, 22.10.1911
 • Jappe Nilssen, i Dagbladet, 12.10.1913
 • Jappe Nilssen, i Dagbladet, 03.06.1914
 • Jappe Nilssen, i Dagbladet, 24.06.1914
 • Jappe Nilssen, i Dagbladet, 19.04.1915
 • Göteborg Handels- och Sjöfartstidende, 14.05.1915
 • Social-Demokraten, 14.06.1915
 • Tidens Tegn, 18.02.1916
 • Dagbladet, 04.03.1917
 • Verdens Gang, 08.03.1917
 • K. Haug, i Aftenposten, 09.03.1917
 • Jappe Nilssen, i Dagbladet, 12.03.1917
 • Jappe Nilssen, i Dagbladet, 13.12.1918
 • Tidens Tegn, 04.06.1919
 • Morgenbladet, 21.06.1920
 • Tidens Tegn, 08.03.1923
 • K. Haug, i Aftenposten, 10.03.1923
 • Ø. Salicath, i Social-Demokraten, 12.03.1923
 • B. Moss Johnsen, i Morgenposten, 15.03.1923
 • Dagbladet, 13.05.1933
 • Sandefjords Blad, 13.05.1933
 • Stavanger Aftenblad, 09.06.1951
 • Nationen, 02.09.1955

Faktaboks

Jacob Sann