S. fikk sin første undervisning på Harriet Backers malerskole. I 1897 debuterte han på Høstutstillingen med maleriet På havet, og havet og kystlandskapet ble hans foretrukne motiv. I årene 1897–98 var S. elev av Académie Julian i Paris, uten at dette satte dypere spor i hans kunst. S. var naturalist, men han utviklet seg med tiden i retning av en mer impressiv uttrykksform. Bildene preges av brede, markerte penselstrøk og en frisk koloritt. Motivkretsen begrenset seg til landskaper og enkelte interiører. I en årrekke tilbrakte han somrene i Kjerringvik ved Sandefjord, hvor han malte noen av sine beste bilder, f.eks. Havnen i Kjærringvik (1922, Nasjonalgalleriet, Oslo). S. er i første rekke kjent som amatørornitolog og forfatter av bøker om fugler. I denne forbindelse har han også holdt en rekke kåserier i inn- og utland, foruten i Norsk rikskringkasting.