A. var en kort tid sjømann, arbeidet så i en manufakturhandel og var i tre år gårdsgutt på Ringerike. Her traff han Gerhard Munthe, som oppmuntret ham til å male. Også Alexander Kielland interesserte seg for ham og kjøpte flere av hans bilder. Hans bilder hadde lenge en ganske mørk tonalitet, men lysnet etter hvert. Etter Paris-turen 1912 ble han opptatt av fransk impresjonisme, Monet og Bonnard, men i sin egen kunst bevarte han en dempet, matt fargeskala og en mer naturalistisk malemåte. Fra 1912 var han bosatt i Forus ved Stavanger, og sine motiver fant han nå vesentlig på Jæren og Ogna, foruten i byen selv: strandbilder med sand og rullestein, gamle kvernhus og gårdstun med værbitte hus, hav- og myrbilder, eller gammel bybebyggelse. Undertiden malte han også i Gudbrandsdalen og på Sørlandet (Svinør, Mandal, Brekkestø). Dessuten enkelte interiører, blomsterbilder og stilleben. En gang forsøkte han seg som teatermaler, da han i Paris 1920 laget dekorasjonene til Sigurd Jónssons stykke "Ønsket" på Théâtre des Champs Elysées.