C. begynte sin virksomhet som billedkunstner i sitt hjemland Danmark, og debuterte på Kunstnernes Efterårsudstilling i København 1940. I 1953 bosatte hun seg i Norge. C. arbeider figurativt, med strenge krav til formen. Hun komponerer sine bilder meget planmessig, med full beherskelse av formelementene. Mot det formale lar hun koloritten spille ut. Også i farvebruken er C. meget bevisst. Farven brukes ofte til å understreke formale spenninger, men også til å formidle stemninger, inntrykk og følelser. Ved siden av landskapsmotiver, har hun også viet figurmaleriet stor oppmerksomhet, og malt en rekke portretter etter bestilling.