J.s arbeider på papir, det være seg tresnitt, raderinger, litografier eller tusjlaveringer, har et enhetlig særpreg. Gjennom 30 år har J. stedig syslet med sentrale ekspresjonistiske temaer som ensomhet, angst og avmakt og holdt fast ved et robust forenklet, figurativt formspråk med valørsprang innen sort-hvitt skalaen og størrelsesvariasjoner som de viktigste virkemidler. Bibelske personer og scener, klovner, masker, speil og skrifttegn er hyppige sujetter og kontrasten mellom figurer (hoder, byster og 3/4 skikkelser) i nærplanet og bakgrunnens dype eller udefinerte rom den foretrukne billedstruktur. Det enkle og kraftige i komposisjon, formspråk og valørbruk er i samklang med motivenes innadvendte og dystre stemning. J.s bilder viser at Pär Lagerkvists bøker og Georges Rouaults bilder har gitt ham vesentlige impulser. Som lærer i skrift og grafikk ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole har J. oppmuntret en grundig og bevisst holdning til disse fagene.