Faktaboks

Ottar Helge Johannessen
Født
23. mars 1929, Mandal
Død
21. november 2010, Mandal

J.s arbeider på papir, det være seg tresnitt, raderinger, litografier eller tusjlaveringer, har et enhetlig særpreg. Gjennom 30 år har J. stedig syslet med sentrale ekspresjonistiske temaer som ensomhet, angst og avmakt og holdt fast ved et robust forenklet, figurativt formspråk med valørsprang innen sort-hvitt skalaen og størrelsesvariasjoner som de viktigste virkemidler. Bibelske personer og scener, klovner, masker, speil og skrifttegn er hyppige sujetter og kontrasten mellom figurer (hoder, byster og 3/4 skikkelser) i nærplanet og bakgrunnens dype eller udefinerte rom den foretrukne billedstruktur. Det enkle og kraftige i komposisjon, formspråk og valørbruk er i samklang med motivenes innadvendte og dystre stemning. J.s bilder viser at Pär Lagerkvists bøker og Georges Rouaults bilder har gitt ham vesentlige impulser. Som lærer i skrift og grafikk ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole har J. oppmuntret en grundig og bevisst holdning til disse fagene.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Kari Flystveit
 • Niels Christian Selmer Johannessen

Gift med

 • 1975 med Torunn Espeland
 • 1959-1967 med Berit Olsen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo og Mandal

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, malerlinjen 1950-55, radérklassen 1953-56
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Aage Storstein og Alexander Schultz 1955-58

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Houens legat 1955 og -58
 • Finnes legat 1954 og -55
 • K. Hamsuns fond 1956
 • Statens kunstfond 1957
 • Inger og Edvard Munchs legat 1959
 • Oslo bys stipend 1960
 • 3%-fondets stipend 1968
 • Mandal kulturstyres kunstnerstipend 1981
 • Kortere studiereiser til Italia, Nederland, Eire, England, Skottland, Tsjekkoslovakia, Polen og Island

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1958-65
 • lærer i fargelære, formlære, frihåndstegning m.m., Statens Lærerskole i forming, Oslo 1965-67
 • lærer i frihåndstegning, fargelære og skrift Statens Arkitektskole 1965-67
 • overlærer i skrift Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1967-74, overlærer, senere avdelingsleder i radérklassen fra 1974
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, styremedlem 1961-67
 • varamann til Den faste Jury 1973-76
 • medlem Foreningen Norske Grafikere 1954-71, styremedlem 1958-68
 • medlem av 3%-fondskomiteen 1963-65
 • Riksgalleriets innkjøpskomité 1968-71
 • Sørlandsutst.s jury 1969-71, varamann 1972-73
 • varamann til Nasjonalgalleriets Råd og innkjøpskomité for nyere norsk grafikk og tegning 1968-71
 • varamann til Direksjonen for Kunstnernes Hus, Oslo 1967-70

Priser, premier og utmerkelser

 • Innkjøp i konkurranse om utsmykking av Lademoen kapell

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Glassmaleri og krusifiks, Ljosland kapell (furu, antikkglass og kobber)
 • Glassmalerier og krusifiks, Fåberg aldershjems kapell, Lillehammer (smalto og kobber)
 • Alterskap, Skui menighetshus (mosaikk av antikkglass, skifer og kobber, 1965-67)
 • Generasjoner, Den norske Creditbank, filial Mandal (mosaikk av antikkglass, skifer og kobber, 1975)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Nasjonalmuseum, Reykjavik
 • Narodny Galerie, Praha
 • The Fine Arts Gallery of San Diego, San Diego, California, USA
 • Christianssands Faste Galleri
 • Norsk kulturråd
 • Riksgalleriet
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Landslaget Kunst i Skolen
 • Mandal, Sarpsborg, Asker, Seljord, Farsund og Ringerike kunstforeninger
 • Norges Bank
 • Oregon State University, Eugene, Oregon, USA
 • The Dittman Collection, USA
 • Galleri A.S.I., Reykjavik
 • Galerie Vlidicich, Lidice, Tsjekkoslovakia

Illustrasjonsarbeider

 • Norsk Forening for Grafisk Kunst 1959 (Messias, litografi) og -77 (Masken bæres frem, litografi)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1954-1972
 • Høstutstillingen, Oslo, 1974-1976
 • Høstutstillingen, Oslo, 1980-1981
 • Sørlandsutst., 1969-1978
 • Sørlandsutst., 1980-1982
 • Østlandsutst., 1980
 • La Gravure Norvégienne Contemporaine, Frankrike, 1956
 • Norveska Grafika, Ljubljana, 1956
 • Norsk Nutidskonst, vandreutst. Sverige, 1958
 • Contemporary Prints from Norway, Oregon State College, Corvallis, Oregon, USA, 1958-1959
 • Norwegische Graphik der Gegenwart, Berlin, 1962
 • Grafika Norveska, Krakow, 1966
 • Souccesna Norska Grafika, Tsjekkoslovakia, 1967
 • Zehn Graphiker aus Norwegen, 1967
 • Norwegian Graphics, Arts Council utst., England, 1968-1969
 • Gravures Norvégiennes Contemporaines, Tunis, 1969
 • Kirkekunst i Kristiansand, Christianssands Kunstforening, 1980
 • Nordisk Grafikkunions utst. København, 1956
 • Nordisk Grafikkunions utst. Göteborg, 1957
 • Nordisk Grafikkunions utst. Stockholm, 1960
 • Nordisk Grafikkunions utst., Oslo, 1964
 • Nordisk Grafikkunions utst., Helsinki, 1967
 • 6. Mostra Internazionale di Bianco e Nero, Lugano, 1960
 • 7. Biennal, São Paulo, 1963
 • Efterårsutst., Charlottenborgutstillingen, København, 1964
 • Graphik aus fünf Kontinenten, Leipzig, 1965
 • Biennale Internazionale della Grafika, Firenze, 1968

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1957
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1962
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1964
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1967
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1971
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1973
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1977
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1983
 • Andorsengården, Mandal, 1963
 • Bergens Kunstforening, 1971
 • Ski Kunstforening, 1976

Litteratur

 • Nordisk grafik, Stockholm, 1960, s. 41, 48 (ill.), Nordisk Grafikkunion utst.katalog, Liljevalchs Konsthall
 • 106 norske grafikere, Oslo, 1965, s. 58 (ill.)
 • Askeland, J., Grafikk, Norsk kunst i dag, Oslo, 1967, s. 97–98
 • Rude, R., Norske grafikere, Oslo, 1973, s. 46, 87 (ill.)
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 227, 259
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 6, s. 512
 • Flor, H. (Red.), Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 21
 • Radérklassen 80 år, Oslo, 1979, s. 4, 10, 16, katalog Nasjonalgalleriet
 • Helliesen, S., Et kunsthistorisk tilbakeblikk, Norsk Forening for Grafisk Kunst. Årsmapper 1908-1981, Oslo, 1981, s. 17, 28, 31
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 212
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 32
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 67
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 52
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 57, 62
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 125
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 55
 • Kunsten idag, 1962, hefte 60 s. 50
 • Kunsten idag, 1965, hefte 71 s. 53
 • Refsum, T., i Vårt Land, 08.05.1957
 • Wyrje, W., i Lindesnes, 13.05.1957
 • Aftenposten, 27.05.1957
 • Durban, A., i Morgenposten, 07.05.1962
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 19.05.1962
 • Sørlandet, 03.12.1963
 • Sørlandet, 04.12.1963
 • Moe, O. H., i Aftenposten, 24.11.1964
 • Durban, A., i Morgenposten, 25.11.1964
 • Mæhle, O., i Dagbl., 25.11.1964
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 28.11.1964
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 01.12.1964
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 01.12.1964
 • Steen Johnsen, S., i Aftenposten, 21.11.1967
 • Morgenposten, 21.11.1967
 • Harr, K. E., i Dagbl., 30.03.1971
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 19.11.1973
 • Hofseth, D., i Morgenbladet, 27.11.1973
 • Hopstock, K., i Morgenbladet, 25.11.1977
 • Opstad, G., i Fædrelandsvennen, 09.05.1980