Faktaboks

Mons Breidvik
Født
15. januar 1881, Brekke, Ytre Sogn
Død
15. august 1950, Vikøy i Hardanger

B. skulle, som eldste sønn, overta den veldrevne farsgården, men da han isteden valgte kunstnerbanen, levde han i flere år i trange kår i Bergen og Kristiania. På en utstilling i Kunstforeningen i Kristiania oppnådde han imidlertid anerkjennelse og salg, bl.a. til Kong Oscar 2. og rektor Morgenstierne, og han ble økonomisk i stand til å fortsette utdannelsen. Gjennom Joachim Skovgaards kunst ble han interessert i kirkeutsmykking, særlig fresko, og etter hvert skaffet han seg stor erfaring på dette området. Fra 1926 til 1930 var han ansatt i et dekorasjonsfirma i New York, hvor han var med på utførelse av ornamenter og bibelske scener, oftest til katolske kirker. Senere påtok han seg lignende arbeider på egen hånd. Hans første arbeid av denne art var Kristi himmelfart (1930. The Grace Episcopal Church, N.Y.). Bildet var 40x40 fot og inneholdt figurer på opptil 9 fot. Deretter arbeidet han i 2,5 år med utsmykking av to saler i Straubenmuller Textile High School, New York. De dekorerte veggflater er på i alt 4000 kvadratfot og kunstneren benyttet opptil 15 assistenter under arbeidet. I den ene salen er fremstilt motiver fra Europa, i den andre fra Orienten, og bildene herfra med scener fra Assyria, Persia og India rager etter kunstnerens mening høyest i hans produksjon. Under USA-tiden ble B. opptatt med grafikk, og arbeidet i lengre tid med litografier i samme atelier som Diego Rivera, hvis veggutsmykkinger påvirket hans uttrykksform.

Etter hjemkomsten gjorde B. størst innsats som tegner og grafiker, selv om han også skapte kirkedekorasjoner, bl.a. til Laksevåg kirke ved Bergen. Hans litografier med badende barn som motiv ble særlig populære, og han utførte dessuten en del vellykkede portretter, bl.a. kulltegningen av presten Tybring i Laksevåg kirke.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Nils Breidvik, bonde

Utdannelse

 • Elev av Asor Hansen i Bergen 1901–02
 • elev av Harriet Backer 1904–05
 • aftenskolen Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1904–05
 • elev av H. Backer og Erik Werenskiold 1908–09
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo aftenskole under Johan Nordhagen 1908–09

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1913,-14
 • Studiereiser til Italia våren 1920
 • Sør-Amerika 1926–30 (særlig til Uruguay og Argentina)
 • Frankrike 1936
 • Bosatt i New York 1925–36
 • fra 1936 bosatt i Hardanger

Priser, premier og utmerkelser

 • B. mottok i 1926 Det norske nasjonalforbunds premie i Chicago
 • oppnådde Honorable Mention ved Philadelphia Print Club i 1934

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • I USA har B. malt flere alterbilder og dekorasjoner til teatre og forsamlingslokaler
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Det Kgl. Slott, Oslo
 • Universitetsbiblioteket, Oslo
 • Drammens Faste Galleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Bergen Billedgalleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Aalesunds Faste Galleri
 • Mons Breidvik-museum, Nordheimsund
 • Brooklyn Museum New York
 • Public Library, New York
 • Metropolitan Museum, New York
 • Museum of Fine Arts, Boston
 • Museene i Dallas
 • Los Angeles
 • Minneapolis
 • San Francisco
 • Seattle
 • Biro Bidjan i Sovjetunionen
 • Nationalmuseum Helsingfors

Illustrasjonsarbeider

 • K. Sundt: De forlovede, Kristiania 1914 (?)
 • P. Fleischer: Slik har vi det. Skildringer fra fjerne land fortalt for barn, Stavanger 1920

Utstillinger

Separatutstillinger

 • København, 1916
 • Århus, 1916
 • Stockholm, 1916
 • Brooklyn Museum, 1925-1926
 • Vestlandet, 1937

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1915-1917
 • Høstutstillingen, 1923-1925
 • Høstutstillingen, 1930
 • Høstutstillingen, 1932-1933
 • Høstutstillingen, 1936
 • Høstutstillingen, 1946
 • Vestlandsutstillingen, 1937
 • Vestlandsutstillingen, 1939
 • Vestlandsutstillingen, 1947
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914
 • Nordisk Grafikkunion Grafiikka, Helsingfors, 1939

Eget forfatterskap

 • Tankar og voner, Folkekunst, 02.03.1949, s. 26–28

Litteratur

 • Handagard, I., Mons Breidvik, Folkets Ven, 1916, s. 93
 • Olafsen, O., Kvam i fortid og nutid, Norheimsund, 1921, s. 156–166
 • Gullvåg, O., i Gula Tidend, 04.03.1925
 • Wergeland, M., i Gula Tidend, 10.11.1930
 • Sogns Tidende, 17.11.1931
 • Folkets Ven, 16.01.1931
 • Gula Tidend, 05.01.1931
 • Form og Farge, 1938, nr. 10 s. 151–153
 • Sandefjords Blad, 14.03.1938
 • Eikrem, P.S., i Form og Farge, 1941, s. 7–9
 • Haugesunds Dagblad, 09.01.1941
 • Holm, O., i Hardanger, 23.03.1948
 • Nationen, 17.08.1950
 • Kallhovd, G., Mons Breidvik - ein vegrydjar 1881–1950
 • Syn og Segn, 1950, nr. 56 s. 358–364
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 82
 • Melhus, A.C., Sundseth, A.B., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 26–27
 • Billedkunsten i Bergen, 1970, Bergens Kunstforening