Faktaboks

Thomas Breivik
Breivik, Jan Thomas
Født
22. januar 1923, Bergen
Død
15. juni 1999

B. hadde sin første separatutstilling med malerier i Bergen Kunstforening i 1945, og samme år debuterte han på Høstutstillingen med tre grafiske blad. Det ble nokså snart klart at grafikken var hans naturlige felt innen billedkunsten. Innen grafikken er det utvilsomt fargetresnittene som utgjør hans betydeligste innsats, preget som de er av en djerv anvendelse av skjæreteknikk og farger. Fargetresnittene har ofte noe av folkekunstens naive sjarm og fargeglede.

I mange tilfeller kan det være nærliggende å gripe til betegnelsen nasjonalromantikk i forbindelse med norsk billedkunst fra perioden omkring fredsåret 1945, og B. sluttet med entusiasme opp om denne tendensen: både stabbur og spillemenn stod på repertoaret. Billedtitelen Drømmen om kvinnen kan også tjene som nøkkel til B.s billedverden. Den nærmest naivistiske tegningen faller naturlig sammen med det romantiske innholdet. Iblant gir de også minnelser om nyromantikkens stemningssøkende naturtilbedelse. (B. har også utgitt bl.a. en novellesamling, en diktsamling og en barnebok, alle illustrert av ham selv.)

Fra slutten av 1940-årene ble B. mer og mer opptatt av opplysnings- og lærervirksomhet, først som reiseleder for Statens vandreutstillinger og senere for Riksgalleriet. Han ble i 1954 formingslærer og i 1956 leder for den første kunstlinjen på et norsk gymnas. Samtidig har han virket som kritiker og skribent. Etter hvert tok denne virksomheten, sammen med arbeidet for Skoleteateret i Bergen, som han stiftet i 1947, mer og mer av hans tid, og omkring 1960 erklærte han at han ikke lenger betraktet seg som aktiv billedkunstner. I 1959 stilte han for siste gang ut på Høstutstillingen.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hans Brevik (1900 - 1974)
 • Gunhild Olsen (f. 1900)

Gift med

 • Bergen, 1948 med Sissel Søyland (f. 1927)
 • Bergen, 1956 med Inger Marie Andersen, skuespiller (f. 1930)

Far til

Utdannelse

 • Hospitant ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Finn Faaborg, Per Krohg og Chrix Dahl 1943–46

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Bergen kommunes stipend 1949 og 1970
 • Statens kritikerstipend 1953
 • Studiereiser til en rekke land i Vest-Europa

Stillinger, medlemskap og verv

 • Reiseleder for Statens vandreutstillinger 1948-50 og for Riksgalleriet 1953–54
 • kunstanmelder i forskjellige Bergensaviser fra 1949
 • formingslærer fra 1954
 • leder for den første kunstlinjen på et norsk gymnas (Langhaugen Gymnas 1956)
 • Styremedlem Bergens Kunstforening og Kunstnersamfunnet i Bergen
 • formann i Bildende Kunstneres Forening Bergen 1953–56
 • stifter av Skoleteatret, styremedlem og formann 1947–76

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Riksgalleriet
 • Statens Museum for Kunst, København
 • UD
 • Norsk Forening for Grafisk Kunsts mappe 1949

Illustrasjonsarbeider

 • Illustrasjoner til egen tekst: Lengsel, Bergen 1942
 • Den annen bredd, Oslo 1965
 • Ute i Øygarden, Bergen 1950
 • Billedgrammatikk, Oslo 1962

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1945-1959
 • Vestlandsutstillingen, 1946-1960
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, Oslo, 1946
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, Stockholm, 1947
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, København, 1949
 • Den Officielle Norske Kunstudstilling, København, 1947
 • La Gravure Norvégienne, Lausanne, 1950
 • Norsk Nutidskonst, Stockholm, 1951
 • Norsk Nutidskonst, Göteborg, 1951
 • Tegnerforbundets 35-års jub.utstilling, Kunstnernes Hus, 1951
 • Riksgalleriets utstilling, 1953-1954

Separatutstillinger

 • Bergens Kunstforening, 1945
 • Prydkunst, Bergen, 1946
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1953
 • Gall. Per, Oslo, 1954
 • Bergens Kunstforening, 1954

Eget forfatterskap

 • Lengsel, Bergen, 1942
 • Ute i Øygarden, Bergen, 1950
 • Om grafikk, Bergen, 1955, s. 19–21, Bergens Kunstforenings småskrifter 1
 • Billedgrammatikk, Oslo, 1962
 • Den annen bredd, Oslo, 1965
 • Kontakt med teater, Oslo, 1966
 • Bergens Håndverksvenners forening 100 år, Bergen, 1977

Litteratur

 • Kunsten idag, 1947, hefte 4, s. 28
 • Kunst og Kultur, 1948, s. 63, 65
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 311, 320
 • Kunst og Kultur, 1954, s. 62
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 32
 • Kunst og Kultur, 1958, s. 48–49
 • Johannesen, O.R., For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års jubileet, 1963, Bergen, 1963, register
 • Østby, L., Norges Kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 257
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1978, bd. 2, s. 388–389