Faktaboks

Kalle Orstad
Orstad, Karl
Født
3. august 1919, Stavanger
Død
1995

Bare 16 år gammel ble O. elev av Thoralf Gjesdal, som nettopp da var elev av Jean Heiberg på Kunstakademiet. Da O. selv gikk på Akademiet var også Heiberg den lærer som betydde mest for ham. I et tidlig selvportrett (1936) viste han lovende anlegg som figurmaler, men det ble snart landskapet han kom til å samle seg om, bare med unntak av enkelte portretter som Professor Ola Juvkam (1960, Norges Landbrukshøgskole, Ås) og et par dekorative oppgaver. Et tidlig arbeid som Fra Kalhammeren (1939) viser en stram og kontrastrik stil med markante omriss og skjematisk forenklede figurer. I 1943 debuterte O. med 12 malerier på en gruppeutstilling i Stavanger Kunstforening, og han deltok på Vestlandsutstillingenen fra 1945. På Høstutstillingen 1956 vakte et kraftig, dramatisk Nordfjord-landskap oppmerksomhet, men ellers dominerte Jæren som motivkrets alt fra tidlig i 50-årene. (Fra Jæren, Høstutstillingen 1952). Det var denne naturen, som han var fortrolig med fra barnsben av, som ble hans rike inspirasjonskilde, og som han tolker med vár fornemmelse av landskapets egenart, for værlag og lysvirkninger til skiftende årstider, helst kanskje senhøst, vinter og tidlig vår. Komposisjonen i de store bildene er enkel, men fint beregnet. Det flate landskapet er sett litt ovenfra og fyller gjerne mesteparten av billedflaten med gjerder og grøfter, markveier og spredte hus og treklynger som blikkledere innover mot en fjern himmelrand. Snø, tåke og regn stemmer alle farger sammen i mykt samspill og gjør billedvirkningen hel og samlet. I småbildene kan motivene være mer variert og virkningen livligere. Til de ypperste av O.s mange Jær-bilder hører Vintersol (1964–65, Riksgalleriet), Nysnø på Jæren (1966, Oslo kommunes kunstsamlinger), Blek vårsol (1966), Vinterdag med rød sol (1966–67), Nysnø på Jæren (1968, Bryne Kunstforening), Blek vintersol (1968, Stavanger Kunstforenings Faste Galleri), Vintermorgen, Jæren (1968–69, Nasjonalgalleriet, Oslo). O. har i en årrekke bodd deler av året i Hellvik, Eigersund.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Serina Øksnevad (1889 - 1968)
 • Karl Orstad (1881 - 1966)

Gift med

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Elev av Thoralf Gjesdal, Stavanger 1935–40
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Per Krohg 1944–45
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Jean Heiberg og Aage Storstein 1945–48

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stavanger bys kulturfond 1948
 • Statens stipend 1957
 • Schäffers legat 1962
 • Statens 3-årige arbeidsstipend 1965
 • Oslo bys stipend 1971
 • Opphold i Italia, Sør-Frankrike og Paris 1950
 • Danmark og Nederland 1963
 • Paris 1957 og -68

Stillinger, medlemskap og verv

 • Inspektør Universitetsbiblioteket, Oslo fra 1951
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, styremedlem 1967–70
 • Medlem Landsforeningen Norske Malere
 • medlem Nasjonalgalleriets innkjøpskomité 1973–78

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Veggdekorasjoner Bakkebø sentralinstitusjon, Egersund (1947)
 • Studentersamfundets sal, Norges Landbrukshøgskole, Ås (1949)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Stavanger Kunstforenings Faste Galleri
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Utenriksdepartementet
 • Bryne Kunstforening
 • Stockholm stad

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1951-1959
 • Høstutstillingen, 1961-1964
 • Høstutstillingen, 1966
 • Høstutstillingen, 1968-1969
 • Høstutstillingen, 1971
 • Høstutstillingen, 1974-1975
 • Høstutstillingen, 1977
 • Vestlandsutstillingen, 1945
 • Vestlandsutstillingen, 1956
 • Vestlandsutstillingen, 1960-1962
 • Vestlandsutstillingen, 1975
 • Stavanger Kunstforening, 1943
 • Stavanger Kunstforening, 1946
 • Stavanger Kunstforening, 1968
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1961
 • Vårutstilling, Unge Kunstneres Samfunn, 1963
 • Bergens Kunstforening, 1964
 • Bergens Kunstforening, 1969
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, Stockholm, 1967
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1967
 • Riksgalleriet vandreutstilling, 1968
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1969
 • Statens Kunstakademi 1909–1969, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1969
 • Den Frie Udstilling, København, 1973
 • Kunstnerringen, Oslo, 1978
 • Jærmaleriet, Hå, 1983

Separatutstillinger

 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1965
 • Time rådhus, Bryne, 1968
 • Gall. Koloritten, Stavanger, 1975

Portretter

 • Selvportrett (1936) gjengitt i Stavangeren 9.7.1937
 • Tegning utført av Randi Monsen (1969) gjengitt i Arbeiderbladet 2.8.1969

Litteratur

 • Stavangeren, 09.07.1937
 • Stavanger Aftenblad, 10.08.1938
 • Stavanger Avis, 19.10.1943
 • Riis, H., i Rogaland, 30.10.1943
 • Stavanger Avis, 26.07.1944
 • 1ste Mai, 28.08.1946
 • Verdens Gang, 25.01.1951
 • Stavanger Aftenblad, 06.08.1955
 • Rogalands Avis, 03.08.1960
 • Rogalands Avis, 13.07.1961
 • Verdens Gang, 30.09.1965
 • Verdens Gang, 05.10.1965
 • Dagbladet, 30.09.1965
 • Verdens Gang, 13.10.1965
 • Moe, O. H., i Aftenposten, 07.10.1965
 • Hidle, G. Schanche, Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger, 1965, s. 251–52, 254, 257 (ill.)
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, reg.
 • Malmanger, M., i Norsk kunst i dag, Oslo, 1967, s. 33, 43 (ill.)
 • Durban, A., i Morgenposten, 15.06.1967
 • Dagbladet, 15.06.1967
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 17.06.1967
 • Rogalands Avis, 30.10.1968, (ill.)
 • Bøe, A., i Stavanger Aftenblad, 05.11.1968, (ill.)
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 08.11.1968
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 14.11.1968
 • 8 malere, 1968
 • Aftenposten, 02.08.1969
 • Egeland, E., i Morgenbladet, 24.09.1970
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 117, 233
 • Kunst og Kultur, 1969, s. 63
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 113
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 116
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1971, bd. 15, spalte 139
 • Rogalands Avis, 17.03.1973
 • Stavanger Aftenblad, 04.11.1975
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 03.11.1976
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 08.11.1976
 • Lengauer, R., i Stavanger Aftenblad, 12.11.1975
 • Hidle, G. Schanche (Red.), Stavanger, byen i billedkunsten, Stavanger, 1976, s. 192 (ill.)
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 248, pl. 127
 • Rogaland. Bygd og by i Norge, Oslo, 1977, register
 • Aftenposten, 03.08.1979
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 9, s.191
 • Sørby, H., Jærmaleriet, Oslo, 1983, s. 102–04 (ill.)
 • Jærmaleriet, Stavanger, 1983, katalog Hå gamle prestegård