N. tilhørte Aamotsdalstradisjonen. De mest kjente arbeidene etter ham er skap på Spokkelid i Fyresdal med innskrift "A.H.S." og "M.H.D. 1806", kister på Grunge og Øvre Momrak i Fyresdal, merket "O.T.S.S. 1809", på Tveit i Treungen merket "R.K.D. 1839" og kiste for Svend S. Mo 1846 på Mo i Åmli. Med sine lette, sikre former i få men virkningsfulle fargekontraster omplantet N. Torjussontradisjonen til de vestlige deler av Telemark. Karakteristisk for N. er også hans rim og vers, ofte med snert, satt på ølboller, kister og skap.