Liv og virksomhet

N. tilhørte Aamotsdalstradisjonen. De mest kjente arbeidene etter ham er skap på Spokkelid i Fyresdal med innskrift "A.H.S." og "M.H.D. 1806", kister på Grunge og Øvre Momrak i Fyresdal, merket "O.T.S.S. 1809", på Tveit i Treungen merket "R.K.D. 1839" og kiste for Svend S. Mo 1846 på Mo i Åmli. Med sine lette, sikre former i få men virkningsfulle fargekontraster omplantet N. Torjussontradisjonen til de vestlige deler av Telemark. Karakteristisk for N. er også hans rim og vers, ofte med snert, satt på ølboller, kister og skap.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Guttorm Gisleson Nordgarden
  • Aase Olavsdotter Aakre

Gift med

  • Gunhild Toresdotter Midbø (f. 1810)

Litteratur

  • Vesaas, ø., Rosemaaling i Telemark, Oslo, 1955, bd. 2, s. 47–54