F. ble utdannet i Tyskland og kom antagelig til Norge i 1775. Hans hovedverk er ombygningen av Egersund kirke til en korkirke. Her viser F. et gjennomført grep om helheten og en forfinet smak i detaljene. Bybrannen i Egersund skal ha ødelagt meget av hans øvrige arbeider der. Han regnes ellers å ha virket mellom Stavanger og Farsund. F.s arbeider antas å ha vært nøye knyttet til medbrakte mønsterblad fra utlandet. Et karakteristisk trekk som tilskrives F. er bruken av forskjellige takhøyder som gir de enkelte representative rom tilpassede proporsjoner. Stilmessig står han i overgangen rokokko-klassisisme.