Faktaboks

Ludwig Caspersen Feyling
Født
1745, antagelig i Frankfurt am Main
Død
11. mars 1818, Egersund

F. ble utdannet i Tyskland og kom antagelig til Norge i 1775. Hans hovedverk er ombygningen av Egersund kirke til en korkirke. Her viser F. et gjennomført grep om helheten og en forfinet smak i detaljene. Bybrannen i Egersund skal ha ødelagt meget av hans øvrige arbeider der. Han regnes ellers å ha virket mellom Stavanger og Farsund. F.s arbeider antas å ha vært nøye knyttet til medbrakte mønsterblad fra utlandet. Et karakteristisk trekk som tilskrives F. er bruken av forskjellige takhøyder som gir de enkelte representative rom tilpassede proporsjoner. Stilmessig står han i overgangen rokokko-klassisisme.

Familierelasjoner

Gift med

 • 1778 med Kristine Clausdatter

Utførte arbeider

 • Ombygningen av Egersund kirke til korskirke (1785) (kirkens eksteriør er fremdeles bevart)
 • Sorenskriver Weyers eiendom Næsgaard (antagelig ombygning), Egersund
 • Arbeider muligens utført av F.: Ledaal i Stavanger
 • Konsul Hansens hus på Skagen, Stavanger (1775)
 • Hjorts hus på Ogna (1780)
 • Husan i Farsund (1803)
 • Konsul Bugges villa "Hald" ved Mandal, ombygging (tidl. oppført i Eiksvåg på Lista ca. 1700)
 • Anders og Kristoffer Beers hus, begge i Flekkefjord
 • Kirseboms hus "Kirkebø" i Sokndal (1790-årene)
 • Hauge i Sokndal (ca. 1800)
 • Sokndal kirke (ombygning):

Litteratur

 • Kielland, J.Z.M., By og bygd i Stavanger Amt, Stavanger, 1915, s. 47–58
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1929, bd. 4, s. 123–124
 • Barstad, A., Ludwig Caspersen Feyling, Egersund, 1958, (Stamtavle)
 • Lode, S., Husan, utg. av Farsund kommune [u.å.]
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 4 s. 204
 • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring-årbok, (Kristiania, 1912, s. 63–78 (ill.)
 • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring-årbok, (Kristiania, 1926, s. 90, s. 101, 106, 107–108
 • Mehus, J., i Stavanger Aftenblad, 29.05.1925