Faktaboks

Lise Amundsen
Amundsen, Lise Margit Elisabeth
Født
17. februar 1933, Kristiansand

A. flyttet fra Oslo til Halden i 1961; ble ansatt som frilans designer ved Haldens Bomullsspinderi & Væveri 1963–71 og deltok i utviklingen av ullryer for maskinfremstilling i Norge og Sverige. Hun var designer for Haldengardiner AS 1971–74 og fargekonsulent for Halden kommune. A. opprettet eget konsulentkontor i design og markedsføring i Halden fra 1967 sammen med sin mann. Fra 1975 valgte A. å konsentrere seg helt om skulpturen. Hun modellerer i leire med sikte på støping, fortrinnsvis i bronse, men bruker også bronseblandet og sandblandet polyester foruten tre. A. konsentrerte seg i begynnelsen hovedsaklig om naturalistiske, karakteriserende portretter og statuetter. Spesielt gode er portrettene av barn og unge. Skulpturen 13 år var med på Høstutstillingen 1977. Barn er et gjennomgangsmotiv. Flere av barnestudiene er i en tett, forenklet form og ofte med et humoristisk, fortellende poeng. Ellers har hun arbeidet mye med mor og barn-motivet der både glede, undring og angst får komme frem. Disse tankene utarbeider hun i poengterte, kristne temaer, hvorav flere er i relieffs form. A. fikk tidlig sterke impulser hos Caro og senere Weiner til å utvikle et abstrakt formspråk. Innflydelse fra Henry Moore og Barbara Hepworth kan spores i flere arbeider som f.eks. Ømhet i skogen (1977), Underet (1976), Jeg er her tilstede (1979) og Kjærlighet i vekst (1977). A. har fortsatt å pendle mellom den abstrakte og den naturalistiske stil, noe som har forhindret ren formdyrking og beriket den mer direkte og fortellende del av hennes skulptur.

Familierelasjoner

Datter av

 • Erik Jebsen (f. 1903)
 • Margit von Erpecom, maler (f. 1905)

Gift med

 • Oslo, 1955 med Roald Amundsen, jurist (f. 1930)

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Halden

Utdannelse

 • Tegnet fra 13-årsalderen hos maler Olaf Hasaas
 • elev av billedhugger Mathias Jacobsen 1948–49, begge i Kristiansand
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo (før 1911: Den kgl. Tegneskole), tekstil (diplom) og skulptur, modellering under billedhugger Alvsåker 1950–55
 • elev av prof. Anthony Caro ved St. Martin School of Art, London, 6 md. 1957
 • hospitant hos billedhugger Nils Flakstad 1957
 • elev av Annasif Døhlen 1960
 • i steinhuggerlære hos Fagernes, Halden, 1964–65
 • kurs i industridesign, boliginnredning og fargelære
 • Bergenholtz Dekorasjonsskole
 • veiledning av prof. Egon Weiner, Chicago University, bosatt i Norge 3–4 mndr. årlig fra 1976

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Italia 2 md. i 1954
 • London 6 md. i 1957
 • Montreal, Washington og Michigan 9 uker både i 1967 og i 1972
 • Mexico en md. i 1978
 • kortere reiser til bl.a. London, Paris og Firenze

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av Østfold Bildende Kunstnere
 • Gruppe 10, Halden
 • assosiert medlem av Norsk Billedhuggerforening

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Tekstilarbeider: Kreditkassen, Oslo
 • Halden Sparebank
 • Park Hotell, Halden
 • Skulptur: Norsk rikskringkasting (13 år, 1977)
 • Kreditkassen, Oslo
 • Storebrand, Oslo
 • Sarpsborg (rundkjøringen ved sykehuset)
 • Risum husmorskole, Idd
 • Halden Sparebank
 • Halden politikammer
 • Greåker skole
 • Østerbro sentralinstitutt for psykisk utviklingshemmede
 • Snåsa kommunes alderssenter
 • Haldens og Sarpsborgs Faste Galleri

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutst., 1977
 • Østl.utst., 1980
 • Halden Kunstforening
 • Gall. F 15, Moss
 • Borgarsyssel museum, 1974
 • Moss kunstgalleri, 1974
 • Moss kunstfor., 1975
 • Accademia delle Arti e del Lavoros utst., Parma, 1980
 • Brukskunsts høstmønstring, K. Hus, 1964
 • Maihaugen, 1967-1969
 • Signert Design i Norway Designs, 1964
 • Dagens Hushäll, Göteborg, 1964
 • Norsk Designcentrum, Oslo, 1965
 • 17. Internasjonale Håndverksmesse, München, 1965
 • Norsk tekstil nå, OK, 1971

Separatutstillinger

 • Halden og Sarpsborg kunstfor., 1979

Litteratur

 • The World Who's Who of Women, Cambridge, 1978, s. 22
 • Dictinary of Contemporary European Artists, Milano, 1980, (ill.), Ed. Accademia Italia delle Arti e del Lavoro
 • Tistaposten, 17.01.1980

Faktaboks

Lise Amundsen