K. begynte tidlig å tegne. I hjemmet i Fredriksvern vanket flere kunstnere, bl.a. Hjalmar Johnssen. 17 år gammel drog han til sjøs, men sjømannskarrieren ble kort. I Hamburg ble K. liggende syk av kolera. Etter hjemkomsten begynte han på Den kgl. Tegneskole. Senere drog han via København til Berlin, hvor han på kunstakademiet ble kjent med maleren Arnold Thornam. Sammen foretok de en fottur gjennom Sør-Tyskland til München, hvor K. ble boende et par måneder. I 1902 debuterte K. på Høstutstillingen med Huse ved havet fra samme år. Han ble med tiden en flittig benyttet illustratør. I 1910 foretok han en finnmarksreise sammen med forfatteren Peter Lykke-Seest etter oppdrag av Verdens Gang. Fra denne reisen stammer Kapellet ved Boris Gleb (1910, privat eie). De siste år av sitt liv var K. lite produktiv på grunn av sykdom.