Faktaboks

Sverre Knudsen
Født
22. februar 1875, Larvik
Død
20. desember 1923, Kristiania

K. begynte tidlig å tegne. I hjemmet i Fredriksvern vanket flere kunstnere, bl.a. Hjalmar Johnssen. 17 år gammel drog han til sjøs, men sjømannskarrieren ble kort. I Hamburg ble K. liggende syk av kolera. Etter hjemkomsten begynte han på Den kgl. Tegneskole. Senere drog han via København til Berlin, hvor han på kunstakademiet ble kjent med maleren Arnold Thornam. Sammen foretok de en fottur gjennom Sør-Tyskland til München, hvor K. ble boende et par måneder. I 1902 debuterte K. på Høstutstillingen med Huse ved havet fra samme år. Han ble med tiden en flittig benyttet illustratør. I 1910 foretok han en finnmarksreise sammen med forfatteren Peter Lykke-Seest etter oppdrag av Verdens Gang. Fra denne reisen stammer Kapellet ved Boris Gleb (1910, privat eie). De siste år av sitt liv var K. lite produktiv på grunn av sykdom.

Familierelasjoner

Sønn av

 • F. Høst Hustru
 • Ludvig Knudsen, disponent

Gift med

 • Anna Olsen

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole
 • kunstak. Berlin

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser til Tyskland, Italia 1900
 • Studieopphold i København, Berlin og München

Illustrasjonsarbeider

 • T.P. Krag: Stenbænken, København 1905
 • J.O. Bergensis: Monsør Ludvig. En Hoben Pakketeller ifra Den berømmelige Handels-Stad Bergen Udi Det 17-de Seculo, [København] 1906
 • K. Bruland-Nilssen: Skjærgaardsliv, Kristiania 1908
 • Christiania Dampkjøkken i femti aar, 1858–1908, [Kristiania] 1908
 • B. Ring: Symaskinen i Jul i Norge, [Kristiania 1908]
 • Kvindens liv blandt mormonerne. Et øienvidnes beretning, Kristiania 1912
 • A. Hovden: Den vesle tuftekallen og ferdi hans, [Kristiania 1913], til riksmål ved T. Lie: Den lille nisses reise, [Kristiania 1914]

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1902
 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932
 • Kunstnerportretter, Oslo Kunstforening, 1946

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1920

Portretter

 • Maleri utført av Jacob Sann (privat eie, vist på utstilling Kunstnerportretter i Oslo Kunstforening 1946)

Eget forfatterskap

 • Orion. Sjømandsfortælling, (Kristiania, 1903, Med egne ill.
 • Den flyvende hollænder og andre guttefortællinger, 1916, [Kristiania]

Litteratur

 • Signal, (Kristiania, 1903, s. 513
 • Morgenbladet, 06.10.1907
 • Haug, K., i Aftenposten, 11.11.1920
 • Tidens Tegn, 11.11.1920
 • Soot, P.B., i Morgenposten, 15.11.1920
 • Salicath, ø., i Social-Demokraten, 20.11.1920
 • Aftenposten, 22.12.1923
 • Thornam, A., i Drammens Tidende, 25.12.1923
 • Thornam, A., i Aftenposten, 27.12.1923, (nekrolog)
 • Sundseth, A.B., Melhus, A.C., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 94
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, s. 72
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 97, 215