Faktaboks

Sara Horneman
Horneman, Sara Johanne Rein
Født
16. september 1863, Rissa
Død
28. september 1960, Oslo

Helt fra barne- og ungdomsårene på Reinskloster og i Trondheim viste H. tydelige anlegg for tegning. Det er bevart små skissebøker, hovedsakelig med portretter i en følsom strek. Etter en kort tid hos Christian Krohg og et opphold i Paris, begynte hun på Harriet Backers malerskole. Dette skulle utvilsomt bli det viktigste i hennes kunstneriske utvikling. Det ble et elevforhold som skulle vare i mange år, men i kortere perioder og avbrutt av opphold i Paris og København. I 1896 reiste hun med sin lærer til Østerdalen der hun malte landskap og interiør fra bondestuer i Lilleelvedalen (Alvdal). I 1906–07 oppholdt H. seg i London for å studere miniatyrmaleri. Fra denne tiden stammer følsomme barneportretter og landskapsstudier fra Themsen. I årene fremover kom hun til å leve et stille og arbeidssomt liv bare avbrutt av malerturer til Alvdal, Nordfjord eller Røldal. Det var landskap og interiører som dominerte, men etterhvert fikk portrettet en større plass. Det var få store forandringer i hennes malemåte og oppfatning. Hun holdt fast ved en naturalisme som i de beste arbeidene kan være følsom og med en frisk og ren koloritt. Det er ingen stor spennvidde i hennes kunst, men den er gjennomarbeidet og kultivert. Styrken ligger først og fremst i en fin og sober tegning.

Familierelasjoner

Datter av

 • Augusta Marie Hofgaard
 • Robert Nicolai Horneman, justitiarius

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Fru Bendiksens kunstskole, Trondheim
 • elev av Chr. Krohg, senere Chr. Krohg, Hans Heyerdahl, Erik Werenskiolds (og Eilif Peterssens) malerskole, Kristiania 1883–86
 • Puvis de Chavannes samt Académie Colarossi, Paris 1891–93
 • Viggo Pedersen i København 1893 og 1900
 • Harriet Backers malerskole, Kristiania 1894- ca. 97 og senere i kortere perioder

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1896 og 1899
 • Opphold i Paris 1888 og 1891–93
 • København 1893 og 1900
 • London 1906–07

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nidarosdomen (portrett av biskop A. Grimelund)
 • De mekaniske verksteders landsforening (portrett av Per Kure)
 • Nationaltheatret (portrett av Sofie Reimers)
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Oslo Bymuseum

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Drammens Kunstforening, 1890
 • Drammens Kunstforening, 1911
 • Trondheim Kunstforening, 1918
 • Trondheim Kunstforening, 1932

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1898-1899
 • Høstutstillingen, Oslo, 1901-1903
 • Høstutstillingen, Oslo, 1906-1908
 • Høstutstillingen, Oslo, 1911
 • Høstutstillingen, Oslo, 1917
 • Høstutstillingen, Oslo, 1920
 • Høstutstillingen, Oslo, 1922
 • Høstutstillingen, Oslo, 1933
 • Bergensutst., 1898
 • Verdensutst., Paris, 1900
 • Norska Konstnärers arbeten, Kungl. Akademien för de fria Konsterna, Stockholm, 1904
 • Bildende kunstnerinners utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1914
 • Bildende kunstnerinners utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1932
 • Vårutst., Christiania Kunstforening, 1914
 • Vårutst., Christiania Kunstforening, 1924
 • Vårutst., Christiania Kunstforening, 1942
 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932

Portretter

 • Oljemaleri utført av Ragnhild Thrane (1910) gjengitt i Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1944 og 1956 og i Kunst og Kultur 1952, s. 53

Litteratur

 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 365
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-B., Leipzig, 1924, bd. 17, s. 518
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 106 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 104, 177 (ill.)
 • Kielland, E. Christie, Harriet Backer, Oslo, 1958, s. 212
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register
 • Bjørnslie, M., Malerinnen Sara Rein Horneman, Kunst og Kultur, 1964, s. 97-100 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 91, 209
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945-70, Trondheim, 1973, s. 90
 • Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 5, s. 621
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 6, s. 19

Arkivalia

 • Stipendiesøknader, biografiske opplysninger, Piros utklippsbind m. m. i, Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Sara Horneman