I 1982 etablerte H. felles verksted med Marianne Hølmebakk i Markveien i Oslo. H.s tidlige produksjon bestod for det meste av bruksgjenstander i begittet leirgods dekorert med forskjellige ornamentale og figurative motiver. I 1980 gikk H. over til å glitte det lærharde leirgodset. Glitteteknikken fører til at overflaten komprimeres og får en silkematt karakter. Gjennom forskjellige innrissinger fremstår dekoren. Gjenstandene brennes kun én gang ved vel 1000 grader C. Sine keramiske idealer har H. hentet fra afrikanske og indianske kulturer.