S. debuterte som maler i Oslo 1974 med figurative, fritt komponerte bilder, bygd over variasjoner av det norske flagg og motiver fra trafikkmiljø, samt helt abstrakte formalistiske arbeider med slyngede former i forskjellige gråtoner. Han malte også rene landskapsbilder og fotorealistiske gjengivelser av f.eks. en Materialhaug (1974). Senere har han bl.a. malt fargefriske landskapsstudier i akvarell og mer eller mindre abstrakte malerier, gjerne med utgangspunkt i naturopplevelser. I sine serigrafier arbeider S. gjennomgående med abstrakte romkonstruksjoner, av og til med innslag av fotoelementer, og som oftest holdt i gråtoner med sterke kontrastfarger.