Liv og virksomhet

S. er oppvokst i Stockholm og delvis utdannet der. Samtidig med illustrasjonsoppdrag for svenske bøker, blader og aviser deltok hun i 1943 og -44 på utstillingene God Konst i alla Hem, arrangert av Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsföreningar, Stockholm. Etter 1945 har S. vært bosatt i Norge, hvor hun er best kjent som grafiker. Hun arbeider helst med ulike former for dyptrykk som koldnål, etsning, akvatint og kobberstikk, ofte i blandingsteknikk, f.eks. en kombinasjon av koldnål og akvatint. S. holder seg gjerne til svart-hvitt og har en utpreget sans for valørvirkninger, noe som kan gi trykkene en nesten malerisk karakter. Utgangspunktet er naturmotiver, som oftest i detaljutsnitt, gjerne konsentrert om steinformasjoner og grupper av trær, ofte varianter over samme tema. I senere år har hun også vist en del by-motiver fra Øst-Europa. Formspråket er naturalistisk, men med tendens til forenkling og abstrahering. Enkelte tregruppe-motiver er holdt i flaten og peker mot det dekorative. Konturene av trekronene kan danne et rytmisk spill, ekspresjonistisk i uttrykket og med en viss dramatisk effekt. S. har i perioder, særlig i 70-årene, konsentrert seg om oljemaleri og akvarell. Motivkretsen er stort sett den samme som i grafikken. Hun tar utgangspunkt i naturen, men også en del portretter og figurbilder av barn. Fargen er enkel og nøytral, og bildene gir inntrykk av saklighet, ro og orden.

Familierelasjoner

Datter av

 • Helga Thomas
 • Johannes N. Skaar

Gift med

Bosatt (pr 1982-1986)

Bærum.

Utdannelse

Staatliche Hochschule für freie und angewandte Kunst, Berlin under professorene Michel, Wehlte og Nauhaus 1937 - 39; Skolan för Grafisk Konst, Stockholm under E. Johanson-Thor og Harald Sallberg 1940 - 43; Statens Håndverks- og Kunstindustriskole hospitant under Chrix. Dahl 1947 - 48; Statens Kunstakademi, Oslo under Jean Heiberg 1948 - 50.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Statens kunstfond 1960; 3%-fondets stipend 1962; Statens 3-årige arbeidsstipend 1965 og -70; Statens garantiinntekt fra 1977; Studiereiser til Belgia 1950 - 51; Tyskland, Sveits og Jugoslavia 1958; England 1962; Tsjekkoslovakia og Jugoslavia 1968; Nederland 1970.

Stillinger, medlemskap og verv

Stemmerett Bildende Kunstneres Styre; Medlem tilsynsrådet Kunstnernes Hus 1970 - 75; Unge Kunstneres Samfunn; Akershus Bildende Kunstneres Forening; vararepresentant styret Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon 1975; Foreningen Norske Grafikere, styremedlem 1982 - 84; medlem Nasjonalgalleriet, Oslo, innkjøpskomité for eldre grafikk og tegninger 1982 - 84.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Nationalmuseum, Stockholm
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Národní Galleri, Praha
 • Saginaw Museum, Michigan, USA
 • Oregon State University Museum, USA
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Norges Bank
 • Haugesund og Sarpsborg kunstforeninger
 • Voss kunstlag
 • Bærum sykehus
 • Martina Hansens Hospital, Bærum

Illustrasjonsarbeider

 • Blader, aviser og bøker i Sverige 1940 - 45
 • Årsmappe Norsk Forening for Grafisk Kunst 1962