S. er oppvokst i Stockholm og delvis utdannet der. Samtidig med illustrasjonsoppdrag for svenske bøker, blader og aviser deltok hun i 1943 og -44 på utstillingene God Konst i alla Hem, arrangert av Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsföreningar, Stockholm. Etter 1945 har S. vært bosatt i Norge, hvor hun er best kjent som grafiker. Hun arbeider helst med ulike former for dyptrykk som koldnål, etsning, akvatint og kobberstikk, ofte i blandingsteknikk, f.eks. en kombinasjon av koldnål og akvatint. S. holder seg gjerne til svart-hvitt og har en utpreget sans for valørvirkninger, noe som kan gi trykkene en nesten malerisk karakter. Utgangspunktet er naturmotiver, som oftest i detaljutsnitt, gjerne konsentrert om steinformasjoner og grupper av trær, ofte varianter over samme tema. I senere år har hun også vist en del by-motiver fra Øst-Europa. Formspråket er naturalistisk, men med tendens til forenkling og abstrahering. Enkelte tregruppe-motiver er holdt i flaten og peker mot det dekorative. Konturene av trekronene kan danne et rytmisk spill, ekspresjonistisk i uttrykket og med en viss dramatisk effekt. S. har i perioder, særlig i 70-årene, konsentrert seg om oljemaleri og akvarell. Motivkretsen er stort sett den samme som i grafikken. Hun tar utgangspunkt i naturen, men også en del portretter og figurbilder av barn. Fargen er enkel og nøytral, og bildene gir inntrykk av saklighet, ro og orden.