Etter sin utdannelse praktiserte H. ved arkitekt Julius Langes kontor i Berlin fra 1890. Samme år deltok han i konkurransen om Historisk Museum i Kristiania og vant med prosjektet Simplex blant 17 deltagere. Prosjektet er i overensstemmelse med konkurranseprogrammet der det het at disponeringen av bygningen skulle preges av stor enkelhet, og hvor publikum lett skulle kunne ledes rundt til de ulike avdelinger. Stilmessig er det utformet i en noe tørr Rundbogenstil, der bygningsvolumene er poengtert med midt- og siderisalitter. Etter H.s tidlige død ble byggeoppgaven overlatt arkitekt Henrik Bull i 1897.