Faktaboks

Odd Brochmann
Brochmann, Odd Thoralf; Brochmann, Odd
Født
21. desember 1909, Oslo
Død
27. oktober 1992, København

Arkitektassistent 1934–37. Arkitektpraksis sammen med ektefellen B., Karen 1937–65, under navnet Karen & Odd B.s arkitektkontor, senere Brochmanns arkitektkontor. Fra 1952 i samarbeid med arkitekt Dag Rognlien, som overtok kontoret i 1965. B. var professor i Byggekunst II ved Norges Tekniske Høyskole 1949–57; gjesteprofessor ved Kunstakademiet i København 1956–57. B. har virket som arkitekturmedarbeider i Politiken og ved siden av bøker om arkitekturemner har han forfattet og illustrert en rekke barnebøker. B. var en av Norges første arkitekter som arbeidet med arkitektursosiologi. Han gjorde en betydelig innsats ved å bearbeide og utgi det innsamlede materialet av boligundersøkelsene i Oslo i årene 1948-61. Undersøkelsene ble direkte anvendt i den nye boligarkitekturen og testet ved senere, nye undersøkelser. Karen og Odd B. tegnet de første fleksible og meget rimelige elementhusene som Grete-huset og Hawel-husene. Deres arbeide med sosiale institusjoner er også meget viktig. Her tegnet K. & O.B. ofte paviljonger som ble satt sammen til tunlignende grupper. Små hus ble valgt fordi arkitektene så det spesielle behov for en "menneskelig målestokk" hos pasientene.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Didrik Hegermann Brochmann, forfatter
 • Margit Hagen

Gift med

Utdannelse

 • Examen artium 1928
 • arkitektutdannet ved Norges Tekniske Høyskole 1928–34

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Glosimodts legat 1938
 • Egers legat 1953
 • NAVF stipend 1975–79
 • Studiereiser til de fleste europeiske land og Egypt fra 1930 og utover

Stillinger, medlemskap og verv

 • Styremedlem i Selskabet for Oslo Byes Vel fra 1946, styreformann 1961–63
 • overordentlig medlem av Det kongelige akademi for de skønne kunster i København fra 1954
 • president i Landsforbundet Norsk Brukskunst
 • Dr.h.c. Göteborg 1979

Priser, premier og utmerkelser

 • Ridder av den belgiske kronorden
 • innehaver av det Danske Røde Kors' Hederstegn

Utførte arbeider

 • Villa for fru Annie Sveen, Holmenkollen, Oslo (1935)
 • Karen & Odd B.: Norges paviljong på verdensutstillingen i New York (1938–39, etter konkurranse, utført av Finn Bryn)
 • Eget hus Dronningvn. 13 (nå Skådalsvn. 13), Oslo (1945-46)
 • Enebolig Holmenkollvn. 129, Oslo (1946)
 • Fryseanlegg for Heistad fabrikker, Brevik (1946)
 • Bakkebø, Egersund, en eldre brakkeleir utbygd for Norges Røde Kors' hjem for åndssvake barn (1946–54)
 • Leilighetstyper i blokker for øvre Ljan boligbyggelag, Midtåsen (den siste med rominndeling etter leieboernes ønsker), Oslo (1947–54)
 • Funksjonærbolig, økonomibygninger, paviljonger for Klæbu pleiehjem, Trondheim (1948–60)
 • Astmahjem for danske barn, Kongsberg (1950)
 • Rjukan yrkesskole, i samarbeid med Mellbye, P. A. M., Tinn (1951–53)
 • Kristiansand yrkesskole (1951 og 1962)
 • Møglestu husmorskole, restaurering og tilbygg, Lillesand (1953)
 • Sogn behandlingshjem for miljøskadde barn, Oslo (1955)
 • Dagsrudheimen, Ulefoss (1955)
 • Hellandheimen, Molde (1956)
 • Paviljong for Reisetrafikkforeningen med den "flyvende baldakin" i tre, hjørnet Rosenkrantz gt. Rådhusgt., Oslo (1959, revet 1970)
 • Lunde folkeskole, Skien (1960–64)
 • Terrassehus med variable planløsninger på Ljabru, Oslo (1962–67)
 • Forretningsgård Møllergt. 3 bygd sammen med Møllergt. 1 i samarbeid med arkitektene Jensen Bue & Prytz, Oslo (1963–66)
 • Blokkbebyggelse for Lohøgda borettslag (OBOS) på Tveita i Oslo (1964)
 • Kjellåsløkka, boliger med variable grunnplaner, Kapellvn. 160, Oslo
 • Den norske avdelingen på Triennalen i Milano 1960 og -64
 • Grete-hus ble det bygd noen få av bl.a. på Berg prestegård, Trondheim mens det ble oppført ca. 300 Hawel-hus for det meste som eneboliger med fleksible planløsninger i Norge, Danmark, Sverige og Tyskland (1959–1977)
 • Utformingen av Karlsplatz i Wien sammen med Sven-Ingvar Anderson (1977, etter lukket konkurranse 1970)
 • Prosjekter: Delt 2. premie i konkurranse om Oslo sentralstasjon, sammen med Trygve og Annemor Meinstad (1947)
 • 1. premie sammen med B., Karen i konkurranse om polarutstillingen i Bergen 1937 (ikke utført)
 • 4. premie sammen med Jens Selmer & Harald Løkeland i konkurranse om "Danskehytte" i Aurdal 1947
 • Premiert utkast til museumsbygning for de Sandvigske Samlinger, Lillehammer 1950
 • To 1. premier og tre 2. premier i Statens husbunadskonkurranse

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Bo Norsk i Bergen, 1940, møbler på utstillingen
 • Foreningen Brukskunst, 1940, vinter
 • Høstmønstring, Kunstnernes Hus, 1952
 • Bygg Reis deg, 1958

Portretter

 • Håkon Stenstadvold: tegning 1961
 • (se for øvrig Norsk portrettarkiv, Riksantikvaren)

Eget forfatterskap

 • Gjenreisning og det norske i vår byggeskikk, FNFB, Oslo, 1940
 • Hus i Norge. En første hjelp til forståelse av vår byggeskikk, Oslo, 1944
 • Tiden, stilen og vi, Oslo, 1945
 • Mennesker og boliger, Oslo, 1948, Oslo Byes Vels boligundersøkelsebd. 2
 • Brochmann, Odd, Mellbye, P. A. M., Småhusbygging, Oslo, 1949-1950, Rapport 1–2, sammen med
 • Boligsak er hovedsak, Oslo, 1950
 • Livsform og boligform, Oslo, 1952, Oslo Byes Vels boligundersøkelsebd. 4
 • En bok om stygt og pent, som handler om tingenes form, vesen og innhold og om det inntrykk de gjør på oss, Oslo, 1953
 • Om hus og land og menig mann, Oslo, 1956
 • By og bolig. En beretning om boligkulturens utvikling i Oslo, Oslo, 1958, Oslo Byes Vels boligundersøkelsebd. 1
 • Inne. En bok om rom, bohave og mennesker, Oslo, 1960
 • Bedret boligbruk, Oslo, 1961, Oslo Byes Vels boligundersøkelsebd. 5
 • Den bymessige bebyggelse i Norge 1850- 1960, i Byborgernes hus i Norge. Fra middelalderen til i dag, Oslo, 1963
 • Glassmaleri i Norden, Drammen, 1966
 • Nordiske hovedsteder, Oslo, 1966
 • Ei bok om fargane, Oslo, 1966
 • Boligdialog mellom Odd Brochmann og Philip Arctander, hvorav den første taler for den ene, den andre for de mange, København, 1968
 • Arkitekturens former, Oslo, 1967
 • Boligen, København, 1968
 • Finland, København, 1968
 • Den nye bok om stygt og pent, Oslo, 1968
 • Seværdige København, 1968
 • Hus. En bok om mål og midler, stort og smått i byggekunst med eksempler fra europeisk nutid og fortid, Oslo, 1969
 • Rom indenfor murene, København, 1970
 • Haver. En bok om mål og midler i europeisk have- og landskapskunst, København, 1971
 • Hus i Oslo, Oslo, 1971
 • En lille bog om stil, form og fællesskap, København, 1972
 • Toscana, København, 1972
 • Mellom Donau og Rhinen, København, 1973
 • Rom, København, 1977
 • London, København, 1977
 • Bygget i Norge. En arkitekturhistorisk beretning, Oslo, 1979, bd. 1
 • Konkurransen om ny Regjeringsbygning i Oslo, Byggekunst, 1940, s. 47, 56
 • Billige møbler i Bergen, Byggekunst, 1940, tillegg s. 32
 • Tidens møbler, dansk-norsk møbelutstilling i brukskunst, Byggekunst, 1947, s. 90–91
 • Form og teknikk, Byggekunst, 1949, s. 6–10
 • Arkitektutdannelsen, Byggekunst, 1949, s. 129–34
 • Arkitekten og lediggang, Byggekunst, 1951, s. 121–25
 • "Arkitektskissen", Byggekunst, 1954, s. 220–240
 • Arkitekten, hans vilkår og virke, Byggekunst, 1958, s. 57–62
 • Norwegian architecture of today, American Scandinavian Review, New York, 1962, s. 243–253
 • Til brukskunstens fremme, Norsk Brukskunst, 1964, s. 9–16, Landsforbundet Norsk Brukskunst, årbok
 • Om hus og landskap, Den Norske Turistforenings årbok, 1966, s. 96–105
 • Fontenen og Frognerparken, Kunst og Kultur, 1949, s. 245–56

Litteratur

 • Vem är vem i Norden, Stockholm, 1941, s. 638
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1948-1979
 • Studentene fra 1928, Oslo, 1953
 • St. Halvard. register bd., Oslo, 1956, s. 25
 • Forening til norske Fortidsminners Bevaring-årbok register bd. 1845–1960, Sarpsborg, 1963, s. 302
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1969, bd. 3, s. 358–59
 • Byggekunst, 1936, s. 211–212
 • Byggekunst, 1940, s. 108–09
 • Byggekunst, 1946, s. 76
 • Byggekunst, 1947, s. 18–19, 120
 • Byggekunst, 1952, tillegg s. 41
 • Byggekunst, 1955, s. 10
 • Byggekunst, 1959, s. 147–51
 • Byggekunst, 1961, s. 119
 • Nationen, 19.12.1959
 • Heiberg, H., Aftenposten, 19.12.1959
 • Heiberg, H., Aftenposten, 20.12.1969
 • B., Karen, Byggekunst, 1937, s. 162–63, Sammen med
 • B., Karen, Byggekunst, 1938, s. 91–92, Sammen med
 • B., Karen, Byggekunst, 1939, s.136–37, Sammen med
 • B., Karen, Byggekunst, 1940, s. 95, 143–45, 156 tillegg s. 32, Sammen med
 • B., Karen, Byggekunst, 1941, s. 52, Sammen med
 • B., Karen, Byggekunst, 1946, tillegg s. 20, s. 158__mdash;59, Sammen med
 • B., Karen, Byggekunst, 1947, tillegg s. 22–23, Sammen med
 • B., Karen, Byggekunst, 1948, s. 109–11, Sammen med
 • B., Karen, Byggekunst, 1950, s. 58, 236–40, tillegg s. 12, Sammen med
 • B., Karen, Byggekunst, 1953, s. 160–64, Sammen med
 • B., Karen, Byggekunst, 1955, s. 104–07, Sammen med
 • B., Karen, Byggekunst, 1956, s. 163, Sammen med