Arkitektassistent 1934–37. Arkitektpraksis sammen med ektefellen B., Karen 1937–65, under navnet Karen & Odd B.s arkitektkontor, senere Brochmanns arkitektkontor. Fra 1952 i samarbeid med arkitekt Dag Rognlien, som overtok kontoret i 1965. B. var professor i Byggekunst II ved Norges Tekniske Høyskole 1949–57; gjesteprofessor ved Kunstakademiet i København 1956–57. B. har virket som arkitekturmedarbeider i Politiken og ved siden av bøker om arkitekturemner har han forfattet og illustrert en rekke barnebøker. B. var en av Norges første arkitekter som arbeidet med arkitektursosiologi. Han gjorde en betydelig innsats ved å bearbeide og utgi det innsamlede materialet av boligundersøkelsene i Oslo i årene 1948-61. Undersøkelsene ble direkte anvendt i den nye boligarkitekturen og testet ved senere, nye undersøkelser. Karen og Odd B. tegnet de første fleksible og meget rimelige elementhusene som Grete-huset og Hawel-husene. Deres arbeide med sosiale institusjoner er også meget viktig. Her tegnet K. & O.B. ofte paviljonger som ble satt sammen til tunlignende grupper. Små hus ble valgt fordi arkitektene så det spesielle behov for en "menneskelig målestokk" hos pasientene.