J. levde mesteparten av sitt liv i Bodø, og hører med til de glemte malere. Han skal ha arbeidet sammen med Harriet Backer og malte angivelig på hennes bilder. I Nordland har J. malt en rekke store marinebilder. Mange av disse gikk tapt under bombing av byen i 1940.