L. hadde eget arkitektkontor i Oslo fra midten av 1930-årene, for det meste i kompaniskap med Arne Pedersen. Sammen har de tegnet en rekke betydelige bygg, de fleste i funksjonalistisk formspråk. Drammen rådhus (1937 - 53) er karakteristisk med sine glattpussede betongvegger, oppdelt av horisontale vindusbånd som ligger helt ute i vegglivet. Første etasje er inntrukket bak bærende, glattpussede betongsøyler. L. og Pedersen var i mange år A/S Borregaards faste arkitekter, og firmaet utførte en rekke produksjons- og kontorbygg ved konsernets hovedanlegg i Sarpsborg. Byggene har et konsekvent funksjonalistisk formspråk med kubistisk karakter. Fabrikkanleggene ble belønnet med Houens fonds premie i 1961. Firmaet utførte også en rekke boliger for A/S Borregaard, og både de store direktørvillaene og de mindre typehusene for lavere funksjonærer utmerker seg ved rasjonell enkelhet i fasadene. Villaen i Bygdøynesvn. 24, Oslo, viser imidlertid klare avvik fra den glatte, kubistiske funksjonalismen. Bygningsmassen er oppdelt i flere enheter, og de smårutede vinduene og vekselpanelet viser inspirasjon fra mer tradisjonell norsk arkitektur. Interiøret utmerker seg ved utsøkte furupaneler. Også i Bodø Sparebank opptrer mer tradisjonelle trekk. På en ellers rasjonell fasade er inngangspartiet markert med en balkong som minner om europeiske palassbalkonger. L. var lærer ved Statens arkitektkurs 1945.