Liv og virksomhet

L. hadde eget arkitektkontor i Oslo fra midten av 1930-årene, for det meste i kompaniskap med Arne Pedersen. Sammen har de tegnet en rekke betydelige bygg, de fleste i funksjonalistisk formspråk. Drammen rådhus (1937 - 53) er karakteristisk med sine glattpussede betongvegger, oppdelt av horisontale vindusbånd som ligger helt ute i vegglivet. Første etasje er inntrukket bak bærende, glattpussede betongsøyler. L. og Pedersen var i mange år A/S Borregaards faste arkitekter, og firmaet utførte en rekke produksjons- og kontorbygg ved konsernets hovedanlegg i Sarpsborg. Byggene har et konsekvent funksjonalistisk formspråk med kubistisk karakter. Fabrikkanleggene ble belønnet med Houens fonds premie i 1961. Firmaet utførte også en rekke boliger for A/S Borregaard, og både de store direktørvillaene og de mindre typehusene for lavere funksjonærer utmerker seg ved rasjonell enkelhet i fasadene. Villaen i Bygdøynesvn. 24, Oslo, viser imidlertid klare avvik fra den glatte, kubistiske funksjonalismen. Bygningsmassen er oppdelt i flere enheter, og de smårutede vinduene og vekselpanelet viser inspirasjon fra mer tradisjonell norsk arkitektur. Interiøret utmerker seg ved utsøkte furupaneler. Også i Bodø Sparebank opptrer mer tradisjonelle trekk. På en ellers rasjonell fasade er inngangspartiet markert med en balkong som minner om europeiske palassbalkonger. L. var lærer ved Statens arkitektkurs 1945.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Sigurd Hjalmar Lund, eiendomsmegler (1879 - 1952)
 • Clara Marianne Hansen (1885 - 1965)

Gift med

 • 1938 med Signe Marthine Marie Johannessen (f. 1908)

Utdannelse

Examen artium 1926; Norges Tekniske Høyskole Arkitektavdelingen, eksamen 1932.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Glosimodts legat 1937; Egers legat 1950; studiereise til Italia 1939.

Stillinger, medlemskap og verv

Sensor Norges Tekniske Høyskole 1946 - 49; styremedlem Norske Arkitekters Landsforbund; medlem redaksjonskomiteen i Byggekunst; diverse tillitsverv Oslo Arkitektforening, bl.a. styremedlem og medlem i en rekke konkurransejuryer.

Priser, premier og utmerkelser

Sundts premie 1948 - 49 for villa for professor Aage Storstein, Oslo, sammen med Arne Pedersen; Houens fonds premie 1961 for A/S Borregaards nyanlegg, Sarpsborg, sammen med Arne Pedersen; ridder av den franske æreslegion.

Utførte arbeider

 • Villa, Bregnev. 45, Oslo (1939), sammen med Tønnes Søyland
 • Romsdal Fellesbank, Molde (ca. 1956)
 • Sammen med Arne Pedersen: Drammen rådhus (1937 - 53), etter 1. premie i konkurranse 1936
 • Sannesund menighetshus, Sarpsborg (1939)
 • Forretningsbygg, Tollbugt. 17, Oslo (1938 - 40)
 • Ombygging av forretnings- og leiegård for J. Berstad, Bergen (1939)
 • Boklager for Gyldendal Norsk Forlag, Oslo
 • Forretnings- og leiegård, Torvet 4, Sarpsborg
 • Boligbygg sammen med Arne Pedersen: Villa, Trosterudv. 43, Oslo (1937)
 • Funksjonærboliger for A/S Borregaard, Sarpsborg, bl.a. en rekke større eneboliger i Kulås, Sarpsborg (ca. 1938–41), og en serie små typehus på Opsund, Sarpsborg (1938)
 • 64 leiligheter i firemannsboliger, Storgt., Sarpsborg (1938 - 39)
 • Forstmesterbolig i Elverum for A/S Borregaard (ca. 1940)
 • Gruppe av eneboliger "Borregaardshus", Kristiansund N. (1941)
 • Blokker for OBOS, Brochmanns gt. 12 - 14, Oslo (1946–51)
 • Rekkehus for Sarpsborg Boligbyggelag
 • Typehus for Norsk Hydro
 • Villa for professor Aage Storstein, Bygdøynesv. 24, Oslo (1940-årene)
 • Det Norske Studenterhus i Paris (1950), etter 1. premie i konkurranse
 • Banker sammen med Arne Pedersen: Fredrikshald Sparebank, Halden (1937 - 42), etter 1. premie i konkurranse
 • Bodø Sparebank (1940-årene)
 • Sandefjord Privatbank
 • Industribygg sammen med Arne Pedersen: En rekke bygg for A/S Borregaard, Sarpsborg, bl.a. Sentrallaboratorium (ca. 1950)
 • Sulfitspritfabrikk for A/S Mölnbacka-Trysil, Forshaga, Sverige (1941 - 42)
 • Fjeldhammer Brug A/S
 • Sarpsborg Pap- og Papirindustri A/S, Sarpsborg
 • Prosjekter: Innkjøpt i Oslo kommunes konkurranse om billige boligtyper (1934)
 • Premie i konkurranse om teknisk skole, Kongsberg (1939)
 • 1. premie i konkurranse om ny kinobygning, Ålesund (1940)
 • Utkast til jærstol-inspirert lenestol (1940)
 • 1. premie i konkurranse om samfunnshus, Bodø (ca. 1950)
 • Innkjøpt i konkurranse om hotell på Palétomten, Oslo (1950)
 • Prosjekter sammen med Arne Pedersen: 1. premie i engere konkurranse for Den Norske Næringsmiddelfabrikk A/S, Skøyen, Oslo (1944)
 • 1. premie i engere konkurranse om kontorbygning for Moss Aktiemølle (ca. 1943 - 44)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Foreningen Brukskunsts utstilling, 1940

Eget forfatterskap

 • Oslo kommunes paviljong og boligutstilling på "Vi Kan", Byggekunst, 1938, s. 157–63 (ill.)
 • Danske, finske og svenske standardmøbler, Byggekunst, 1938, s. 235–43 (ill.)
 • På tur i boligstrøkene, Byggekunst, 1946, s. 1–9 (ill.)
 • Norske hus. En billedbok, Oslo, 1950, medredaktør av
 • Magnus Poulsson. Skisser og tegninger, Oslo, 1952, medredaktør av

Litteratur

 • Byggekunst, 1935, s. 10 (ill.)
 • Byggekunst, 1936, s. 130 (ill.)
 • Byggekunst, 1937, s. 4–5 (ill.), 153–54 (ill.) og tillegg s. 41
 • Byggekunst, 1939, s. 87 (ill.), 185–87 (ill.) og 215 (ill.)
 • Byggekunst, 1940, s. 154 (ill.), 172–73 (ill.), 175 (ill.) og tillegg s. 31 (ill.)
 • Byggekunst, 1941, s. 48 (ill.)
 • Byggekunst, 1946, s. 13 (ill.), 74, 94 (ill.), 122–25 (ill.), 148 (ill.), 149 (ill.), 160–61 (ill.) og tillegg s. 11
 • Byggekunst, 1947, tillegg s. 9 (ill.)
 • Byggekunst, 1948, s. 176–77 (ill.)
 • Byggekunst, 1949, s. 95, 123 (ill.) og 178–79 (ill.)
 • Byggekunst, 1950, s. 113 (ill.), 138–39 (ill.), 220 (ill.), 224–28 (ill.) og tillegg s. 9
 • Byggekunst, 1951, s. 4 og 111–16 (ill.)
 • Byggekunst, 1953, s. 57–60 (ill.)
 • Byggekunst, 1956, s. 152 (ill.)
 • Byggekunst, 1957, s. 36–37 (ill.)
 • Byggekunst, 1968, s. 191 (ill.)
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1948-1973
 • Oslo gårdkalender. Nybygg 1925–45, Oslo, [u.å.], register s. 314
 • Vi fra Norges Tekniske Høyskole. De neste ti kull 1919–29, Oslo, 1950, s. 437
 • Zietschmann, E., David, G., Wie wohnen?, Zürich, 1950, (ill.)
 • Norske hus. En billedbok, Oslo, 1950, s. 394, 399 og 409 (ill.)
 • Coldevin, A., Bodø by 1816–1966, Bodø, 1966, s. 491 (ill.)
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 68, 301 og 308
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, s. 282