Faktaboks

Marcus Nielsen Gram
Født
Trondheim
Død
1703

Virksom som bilthugger i Trøndelag fra 1676. G. arbeidet i samme stil som broren Luchas Nielsen G. Få arbeider er foreløpig attribuert til ham. Mest kjent er altertavlen i Malvik kirke.

Familierelasjoner

Sønn av

Litteratur

  • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1925-1927, register bd. 2, bd. 1–2
  • Frimannslund, B.A., Eliasmesteren, Bergens Museum Årbok 1937, Historisk antikvarisk rekke, nr. 4
  • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, register bd. 3, bd. 1–3
  • Lauglo, E., Leinstrand. Et lite stykke Norge, Trondheim, 1957
  • Lauglo, E., Leinstrand. Et lite stykke Norge, Trondheim, 1958, bd. 2 s. 183 (ill.), 206, 209, 211 (ill.)
  • Christie, S., Den lutherske ikonografi i Norge inntil 1800, Oslo, 1973, register bd. 2, bd. 1–2