Virksom som bilthugger i Trøndelag fra 1676. G. arbeidet i samme stil som broren Luchas Nielsen G. Få arbeider er foreløpig attribuert til ham. Mest kjent er altertavlen i Malvik kirke.