Faktaboks

Wenche Gulbransen
Født
19. februar 1947, Oslo

G. studerte språk i Wien 1967 og bestemte seg da for å fortsette sin utdannelse i Mellomeuropa etter tiden på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1967-70. Etter en kortere periode ved Kunstakademiet i Wien var hun 5 år ved Kunstakademiet i Budapest. Hun hadde først tatt sikte på grafikken, men kom i Ungarn i nærmere kontakt med skulpturmiljøet og fikk avgjørende inntrykk av det. Særlig kom den rike produksjon av medaljer til å bety mye for hennes utvikling. Det langvarige opphold førte også til en dypere interesse for ungarsk kultur, som senere er kommet til uttrykk i oversettelse og illustrering av 4 ungarske folkeeventyr for TV (1978-79) og av 9 folkeeventyr for Bokklubben.

G. debuterte på Høstutstillingen 1974 med grafikk og har på dette felt bl.a. skapt det koloristisk rike Arkaisk bønnemotiv (1977). I 1975 deltok hun med sine første medaljer, og inntil 1980 har hun skapt over 100 medaljer, støpt i bronse av henne selv og István Lisztes. Grafikken kom etter hvert i bakgrunnen og ble til slutt helt oppgitt. Bare få av medaljene er utført på oppdrag, som den av Roald Amundsen (1977) og Kronprinsesse Märthas minnemedalje (1979). De aller fleste er skapt på eget initiativ og henvender seg direkte til publikum som en prismessig konkurrent til grafiske blad. Ved å introdusere den oppdragsløse medalje i norsk miljø har G. gjort denne tidligere så eksklusive kunstform til et fritt uttrykksmiddel uten ikonografiske begrensninger.

En rekke medaljer følger tradisjonen ved å anvende portretthodet, nå personligheter etter kunstnerens eget valg: Linné, Mendel, Kant, Hume, Descartes. Skråaspektet foretrekkes, med poengtert karakteristikk. Fra berømthetenes sfære stiger hun ned i hverdagen i Jenteklasse 3 B, en serie på 30 pikefjes i frisk naturalisme (1977). Men G. kan også bruke nonfigurative former i kraftig relieff eller arkitekturmotiver (Akershus, 1975). Typisk for henne er en sprelsk fantasi. Det gjelder både motivene og formspråket. I Medaljesamleren og arkeologen integreres gamle myntrelieffer i de fire variasjonene av motivet. Ironi og humør bobler i seriene Bilismens gleder og Syklismens gleder (1977), der hele figurer i lavt relieff boltrer seg innenfor den trange ramme. Konsentrasjonen om medaljen har ført til få arbeider i rundskulptur, men bystene Elisabeth og Caroline (bronse, 1976) viser skarp sans for fysiognomi i den forenklede form. Et fremstøt i den romlig organiserte rundskulptur er det premierte utkast Musikkens Odyssé (1978) i konkurransen om utsmykning av Johan Svendsens plass foran Konserthuset i Oslo, med en livlig rytme i vognen og de tre musiserende figurer.

Familierelasjoner

Datter av

 • Ruth Jacobsen, tegner (f. 1920)
 • Egil Gulbransen, advokat (f. 1918)

Gift med

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, boklinjen under Fredrik Matheson og Ørnulf Ranheimsæter 1967-70
 • Kunstakademiet i Wien, grafisk linje under Maximilian Melcher 1969
 • Kunstakademiet i Budapest under prof. Jozef Somogyi 1970-75

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens etableringsstipend 1968
 • Hielmstierne-Rosencrones legat 1975
 • Studiereiser til England, Nederland, Belgia, Frankrike, Tyskland, Østerrike, Ungarn, Polen, Italia

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av Foreningen Norske Grafikere
 • Norsk Billedhuggerforening
 • Féderation International des Éditeurs de Médailles

Priser, premier og utmerkelser

 • Premiert i Oslo kommunes konkurranse om skoleutsmykning 1976
 • premiert i konkurranse om utsmykning av Johan Svendsens plass foran Konserthuset i Oslo 1978

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo (grafikk)
 • Oslo kommune (Oslo bys kulturpris, medalje)
 • Myntkabinettet, Universitetet i Oslo
 • Oslo kommunes kunstsamlinger: (grafikk)
 • Norsk kulturråd

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Gall. 12 B, Fredrikstad, 1974
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1977-09-1977-10
 • Gall. 12 B, Fredrikstad, 1978
 • Gall. 71, Tromsø, 1978

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Kunstnernes Hus, Oslo, 1974-1978
 • Østlandsutst., 1980
 • Medaljeutst. Féderation International des Éditéurs de Médailles, Lisboa, 1979

Portretter

 • Selvportrett av en ukjent kunstner, bronse, 1976

Litteratur

 • S. Andersen, i Arbeiderbladet, 28.09.1977
 • E. H. Johnsrud, i Aftenposten, 28.09.1977
 • J. F. Michelet, i Verdens Gang, 28.09.1977
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 01.10.1977
 • Hopstock, K., i Morgenbladet, 01.10.1977
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 55, 175 (1 ill.)

Faktaboks

Wenche Gulbransen