T. var søster av Oda Krohg og i barndomshjemmet vanket hyppig kunstnere og kulturpersonligheter. Gjennom ekteskap med Frits T. kom hun til Frankrike og ekteparet hadde god kontakt med et bredt internasjonalt kunstmiljø. T. startet i 1896 å lage skinnarbeider. Hun skar og rispet mønstre i skinn som hun siden fargela. T. dekorerte stoler, brevmapper, sigaresker og bokbind, og hennes arbeider var sterkt etterspurt, særlig i Paris. De var ofte japansk-inspirerte og kan karakteriseres som art nouveau- arbeider. Motivene var dels hennes egne, gjerne blomster og dyr, dels hentet fra tidsskrifter og magasiner, bl.a. Studio. Enkelte ganger skar hun etter tegninger av Erik Werenskiold. Det fremgår av omtaler i magasinet Studio at T. må ha hatt en særpreget fargefølelse.