Laget bl.a. prekestol etter egen tegning til Kristiansand Domkirke 1736, og stafferte kirkens tak og vegger. Var selv i Nederland etter de nødvendige farger og en svenn.