Ansatt hos Ove Bang 1935-38; hos Arne Korsmo 1939. Egen praksis på Lillehammer fra 1945, i kompaniskap med Einar Myklebust 1955–66.