K. har vært assistent hos Peter Tysoe i Devon, England, og arbeidet som designer og glassblåser i Snogebæk og i Gudhjem Glassrøgeri på Bornholm. I 1979 startet hun sammen med Ulla-Mari Brantenberg eget glassblåseri på Frysja senter i Oslo. De lager mugger, fat, karafler, blomsterglass og en rekke drikkeglass, gjerne i flere milde fargetoner og med høy, snodd stett. K.s glassarbeider er preget av sikker stil og gammel håndverkstradisjon.