Faktaboks

Aage Schou
Schou, Aage Casse
Født
19. april 1901, Kristiania
Død
27. oktober 1983, Oslo

Avbrutt av to studieopphold i utlandet arbeidet S. fra 1921 i verkstedet og på tegnekontoret ved Ole N. Ruuds Møbelfabrik i Kristiania, til han startet egen praksis i 1931. Hans møbler og innredninger fra denne perioden har et sobert, renlinjet uttrykk influert av tidens funksjonalisme. Fra 1937–46 var han ansatt som interiørarkitekt og møbeltegner på arkitektkontoret ved Oslo rådhus. S.' viktigste innsats var som kunstnerisk leder for Den norske husflidsforening 1946–71. Her utarbeidet han nye modeller, ikke bare til møbler, men også til mindre bruksgjenstander som leker, boller, fat osv., alt vesentlig utført i furu eller bjerk. Til enkelte arbeider benyttet han også metaller som smijern, tinn eller messing. S.' virke førte til en fornyelse av Husflidens produksjon i retning av et enklere formspråk, tilpasset tidens levesett, men likevel bygd på nasjonale tradisjoner. I foreningens regi utarbeidet han flere offentlige og private innredninger og var også ansvarlig for en rekke av dens utstillinger.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hallfrid Pauline Hall
 • Aage Andreas Casse Schou, høyesterettsadvokat

Gift med

 • Rose Moltke

Utdannelse

 • Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Kristiania under bl.a. Henrik Bull 1918–21
 • Kunstakademiet i København 1923–24
 • svenneprøve som møbelsnekker 1927
 • studier i München 1928

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeid 1954
 • stipend fra svensk-norsk kulturfond 1958
 • Statens stipend for eldre fortjente kunstnere fra 1978. Studieopphold i København 1923–24, -54
 • München 1928
 • Stockholm 1958, -62

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Interiørkonsulentenes Tegneforbund, viseformann 1935
 • medlem Brukskunstnerlaget, formann 1949
 • medlem Norske Interiørarkitekters Landsforening, verv i styre og utvalg
 • viseformann Foreningen Brukskunst i Oslo 1949–51
 • jurymedlem Norsk Designcentrum 1965
 • jurymedlem Den norske husflidsforenings møbelkonkurranse 1965

Priser, premier og utmerkelser

 • Premie i Foreningen Brukskunsts konkurranse 1936 om møbler til Verdensutstillingen i Paris
 • premie sammen med Alfred Seland for utkast til minnestein over Askers falne 1947
 • premie i møbelkonkurranse, Bergen 1949. Oslo Håndverks- og Industriforenings medalje for utmerket svenneprøve 1927

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Gulvet i hallen og møbler til formannskapssalen, bystyresalen, Harald Hårdråde -rommet, ordførerens og finansrådmannens kontorer foruten alle standardmøbler til kontorene i Oslo rådhus
 • Kunstindustrimuseet i Oslo

Illustrasjonsarbeider

 • Møbeltegninger for husflidsproduksjon, utg. Den norske husflidsfor., mappe `X`I`V, Oslo 1948 og mappe `X`V, Oslo 1950. Se dessuten eget forfatterskap

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Oslo Håndverks- og Industrifor.s lotteriutst., 1930
 • Oslo Håndverks- og Industrifor.s lotteriutst., 1940
 • Norske møbler, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1933
 • Verdensutstillingen i Paris, 1937
 • Husbonadutst., Oslo, 1941
 • Foreningen Brukskunsts høstmønstringer, Oslo, 1946-1964
 • Den norske husflidsforenings jub.utst., Oslo, 1951
 • Norsk brukskunst, Röhsska konstslöjdmuseum, Göteborg og Kunstindustrimuseum, København, 1951
 • Design in Scandinavia, vandreutst. i USA og Canada, 1954-1957
 • Formes Scandinaves, Mus__eacute;e des Arts D__eacute;coratifs, Louvre, Paris, 1958
 • Norsk vardag, Svenska slöjdforeningen, Stockholm, 1960
 • 12. Triennale di Milano, 1960

Ikke Angitt

 • Oslo-møbler gjennom 300 år, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1948
 • Landbrukets jub. utst., Ekeberg, Oslo, 1959
 • Norsk brukskunst, VK, 1966

Gruppeutstillinger

 • Tre og tekstil ved 3, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1966

Eget forfatterskap

 • Enkle møbler, Oslo, 1932, (ill. av S.)
 • Schou, Aage Casse, Sammen Med, Engelstad, E. S., Møbelboken. Møbler i Europa i to tusen år, Oslo, 1951, (ill. av S.)
 • Møbler i O. Riseng (red.): Husmorens arbeidsbok, Oslo, 1960, bd. 2, s. 418–28 (ill.)
 • rekke artikler om møbler og innredning i fagtidsskrifter

Litteratur

 • Vi selv og våre hjem, Oslo, 1933, nov. s. 13 (ill.)
 • Vi selv og våre hjem, Oslo, 1935, nr. 1 s. 21 (ill.)
 • Vi selv og våre hjem, Oslo, 1936, nr. 9 s. 32 (ill.)
 • Vi selv og våre hjem, Oslo, 1937, nr. 2 s. 27
 • Vi selv og våre hjem, Oslo, 1937, nr. 3 s. 21, 44
 • Vi selv og våre hjem, Oslo, 1937, nr. 8 s. 14 (ill.)
 • Vi selv og våre hjem, Oslo, 1941, nr. 11 s. 6 (ill.)
 • Vi selv og våre hjem, Oslo, 1946, nr. 10 s. 16–17 (ill.)
 • Vi selv og våre hjem, Oslo, 1948, nr. 6 s. 19 (ill.)
 • Vi selv og våre hjem, Oslo, 1951, nr. 9 s. 8–9 (ill.)
 • Vreim, H., Norwegian Decorative Art Today, Oslo, 1937, s. 90 (ill.)
 • Bonytt, 1941, nr. 5 s. 17, 19–20
 • Bonytt, 1941, nr. 6 s. 25
 • Bonytt, 1941, nr. 11–12 s. 19–22 (ill.)
 • Bonytt, 1942, s. 202–03 (ill.)
 • Bonytt, 1946, s. 158–59 (ill.)
 • Bonytt, 1947, s. 12–13 (ill.)
 • Bonytt, 1948, s. 93 (ill.)
 • Bonytt, 1950, s. 159, 164–65, 191 (ill.)
 • Bonytt, 1951, s. 150, 153 (ill.)
 • Bonytt, 1952, s. 86 (ill.)
 • Bonytt, 1955, s. 217 (ill.)
 • Bonytt, 1957, s. 110, 225–26 (ill.)
 • Bonytt, 1958, s. 24–25 (ill.)
 • Bonytt, 1960, s. 64, innlegg nr. 7 (ill.)
 • Bonytt, 1961, innlegg nr. 20 (ill.)
 • Bonytt, 1965, s. 221 (ill.)
 • Bonytt, 1966, s. 255 (ill.)
 • Den norske husflidsforening Beretninger/Årsmeldinger 1945–71, Oslo, 1946-1972, (ill.)
 • Møbelsnekkeren, 1950, s. 140 (ill.)
 • Den norske husflidsforening gjennom 60 år, Oslo, 1951, s. 89, 91, 93, 96–98, 106, 110 (ill.)
 • Alnæs, T., Møbler, Oslo, 1957, s. 20 (ill.)
 • Clayhills, H., 33 brukskunstnere, Oslo, 1959, s. 54–55 (ill.)
 • Zahle, E. (Red.), Brukskunst i hjemmet, Oslo, 1961, s. 87, 127, 294 (ill.)
 • Modern Scandinavian Furniture, Oslo, 1963, s. 21 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1968, nr. 3 s. 10–12 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1973, s. 64–65 (ill.)
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 6, s. 336, 390
 • Morgenposten, 17.01.1946, (ill.)
 • Aftenposten, 27.08.1966, (ill.)
 • Remlov, A., Aftenposten, 19.04.1971

Faktaboks

Aage Schou