Faktaboks

Karl Lorck
Lorck, Karl Julius
Født
18. mai 1829, Trondheim
Død
28. august 1882, Kristiania

Handelsjøden i loshytten, 1863. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

L. tilhørte en av de ledende handels- og skipsrederfamilier i Trondheim. Malerens far fortsatte familiefirmaet, men døde tidlig, og familien flyttet til Christiania. I 13–14-årsalderen var L. et par år i Fredriksvern. Han var bestemt for den militære løpebane og ble utdannet som kadett på Krigsskolen i Christiania, men Johan Gørbitz oppmuntret ham til å bli kunstner. Sine første studier gjorde han i Vestfolds loshavner og i Telemark. Etter forberedende tegneundervisning hos J.F. Eckersberg i Christiania og Wilhelm Sohn i Düsseldorf studerte han ved byens kunstakademi 1853–55, men sluttet seg nærmest til Adolph Tidemand. Etter lærerens eksempel tok han opp emner som også tyske kunstnere, særlig Rudolph Jordan og Henry Ritter, hadde gjort populære: mildt sentimentale og gjerne humoristiske scener fra norsk og nederlandsk folkeliv, helst motiver fra kyst og sjø. Det hjemlige miljø kjente han godt fra sin barndom i Stavern og gjennom sin svigerfar, sjefen for Fredriksvern verft, Jean E. Meyer. Andre motiver fant han i de små nederlandske fiskerbyer. Han traff tidens smak for det anekdotiske og rørende og hans omhyggelig utpenslede bilder ble meget populære. Selv regnet han ved utgangen av 1877 å ha solgt i alt 134 bilder, og i årene 1855–81 kjøpte Christiania Kunstforening 19 bilder av ham. L.s malerier har karakteristiske titler som Huslig scene (utloddet 1861 av Trondheim Kunstforening), Handelsjøden i loshytten (1863, Nasjonalgalleriet, Oslo), Loser på utkikk (1865, Stavanger Faste Galleri), Politiserende bønder (1865, Nationalmuseum, Stockholm), Bestefar hjem fra fiske (1867), De unge loser (1870), Interiør (1870, Malmö museum), Brevet til bestemor (1871), Elgjegere på hjemtur (1873), Søndag på seteren (1873), I en hollandsk fiskerstue (1875, Bergen Billedgalleri), Velkommen frier (1881) og Skipsgutten (Nasjonalgalleriet). Foruten genre- og enkelte jaktmotiver malte han en del portretter og utførte to altertavler. Han var en flittig utstiller på store nordiske og internasjonale mønstringer, men hans kunst ble ganske snart oppfattet som gammelmodig. Ennå i 1873 roste Julius Lange ham for "en vis Finhed og Klarhed i Gjengivelsen af de dæmpede Skyggetoner", men i 1904 uttalte Jens Thiis at hans bilder vitner om "et uanseligt talent og en anselig flid".

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hanna Caroline Blyth
 • Jens Schive Lorck, kjøpmann (1796 - 1834)

Gift med

 • 1895 med Anna Gjerthe Meyer (f. 1831)

Utdannelse

 • Krigsskolen, Christiania 1846–51
 • tegneundervisning hos Johan Fredrik Eckersberg vinteren 1851–52
 • elev av Wilhelm Sohn, Düsseldorf 1852
 • kunstakademiet, Düsseldorf under Carl Sohn juli 1853 - desember 1855
 • elev av Adolph Tidemand, Düsseldorf fra 1854

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Opphold i Düsseldorf 1851–81
 • flere besøk i Norge, bl.a. 1855, -57, -59 og 1863–64
 • studiereiser til Nederland

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Portrett av prost O.C. Ottesen (1863), Hof kirke, Toten
 • A.B. Stabell (1864), Akers Sparebank
 • Kristus i Getsemane (1858), alterbilde, Kistrand kirke, Finnmark, etter tegning av Otto Mengelberg
 • Kristi dåp (1868), alterbilde, Marinens kirke, Horten, kopi etter A. Tidemands altertavle i Trefoldighetskirken i Oslo
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Nationalmuseum, Stockholm
 • Malmö museum

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Christiania Kunstforening, 1855-1881, flere ganger i perioden
 • Trondheim Kunstforening, 1856-1872
 • Drammens Kunstforening, 1881, bl.a.
 • Bergens Kunstforening, 1873
 • Nordiske utstillinger i Christiania, 1857
 • Nordiske utstillinger i Stockholm, 1866
 • Nordiske utstillinger i København, 1872
 • Nordiske utstillinger i Göteborg, 1881
 • Kunstakademiet, Stockholm, 1866
 • Kunstakademiet, Stockholm, 1868
 • Kunstakademiet, Stockholm, 1870
 • Kunstakademiet, Stockholm, 1873
 • Verdensutstillingen i Paris, 1867
 • Verdensutstillingen i Paris, 1878
 • Verdensutstillingen i Wien, 1873
 • Verdensutstillingen i Philadelphia, 1876
 • Nordisk utstilling, Düsseldorf, 1863
 • Nordisk utstilling, Düsseldorf, 1877
 • Nordisk utstilling, Düsseldorf, 1880
 • Hannover, 1880
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1870-1872
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1875-1876
 • Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania

Litteratur

 • Morgenbladet, 05.07.1858
 • Morgenbladet, 01.10.1858
 • Ill. Nyhedsblad, Christiania, 1864, s. 4
 • Dietrichson, L., Skandinaviska Konst-Expositionen, Stockholm, 1866, s. 42
 • Lange, J., Nutids-Kunst, København, 1873, s. 456–57
 • Dietrichson, L., Adolph Tidemand, (Kristiania, 1879, bd. 2, s. 46–47, 69, 74, 108, 111
 • Morgenbladet, 29.08.1882
 • Kunst-Chronik XVIII, Leipzig, 1882, spalte 733
 • Huitfeldt Kaas, H. J., Anker, C. J., Katalog over malede Portræter i Norge, (Kristiania, 1886, s. 105, 129
 • Ahnfelt, A., Europas konstnärer, Stockholm, 1887, s. 329–30
 • Dietrichson, L., Nationalgaleriets Samling af Malerier, (Kristiania, 1887, s. 238-39
 • Dietrichson, L., Det norske Nationalgaleri, (Kristiania, 1887, s. 35
 • Aspelin, E., Werner Holmberg, Helsinki, 1890, s. 43
 • Boetticher, F. V., Malerwerke des 19. Jahrhunderts, Leipzig, 1895, bd. 1, s. 894
 • Singer, H. W., Allgemeines Künstler-Lexicon, Frankfurt a.M., 1898, bd. 3, s. 40
 • Folkebladet, (Kristiania, 1898, s. 140
 • Dietrichson, L., Svundne Tider, (Kristiania, 1899, bd. 2, s. 228, 238, 241
 • Thommessen, R., Norsk billedkunst, (Kristiania, 1904, s. 90–91
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1904, bd. 1, s. 230–31
 • Gauffin, A., Simon Marcus Larsson, Stockholm, 1907, s. 34–35, ny utgave 1943, s. 85–86
 • Nordisk Familjebok, Stockholm, 1912, bd. 16
 • Norges kunst, (Kristiania, 1914, (ill.), katalog Jubileumsutstillingen i
 • Halfdan Kjerulf. Av hans efterlatte papirer, (Kristiania, 1917, s. 216
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1923, bd. 15
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1929, bd. 23, s. 380
 • Humbla, P., Kilian Zoll, Göteborg, 1932, s. 52, 150
 • Hultmark, E., Kungl. Akademiens utställningar 1794–1887, Stockholm, 1935, s. 185
 • Østby, L., Norske portretter, Oslo, 1935, s. 74
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo 1836–1936, Oslo, 1936, register s. 210
 • Kloster, R., Bergens Kunstforening 1838–1938, Bergen, 1938, s. 179
 • Forleggeren og maleren. Brev fra J. F. Eckersberg til P. F. Steensballe, Oslo, 1948, register
 • Schierning, A. Lorck, Die Chronik der Familie Lorck, Neumünster, 1949, s. 26, 110
 • Østby, L., Alsvik, H., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1951, bd. 1, s. 134
 • Äldre nordiska målningar, Stockholm, 1952, s. 207, katalog Nationalmuseum
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, register (ill.)
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 160
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 6, s. 737
 • Kunsten i Norden, Helsingfors, 1977, register
 • Aschehougs og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 7
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Karl Lorck