Faktaboks

Ole Eriksen Stein
Steenbraaten, Ole Eriksen (til 1895)
Født
6. februar 1867, Gol, Hallingdal
Død
27. februar 1950, Oslo

Hos Henrik Nissen hadde S. arbeidet med tegninger til Frimurerlogen i Kristiania Ved hjemkomsten fra Berlin i 1893 assisterte han Henrik Bull med Nationaltheatrets oppførelse til han i september 1894 ble ansatt hos Stadskonduktøren i Kristiania S. etablerte egen praksis i Kristiania 1897.

Hans første store oppdrag var forretningsgården Akersgaten 7-9, som han tegnet i en tyskpreget nygotikk, iblandet nasjonale elementer som vikingemasker. I 1900 vant S. konkurransen om Lademoen kirke og denne stod ferdig 1905 i en romansk-inspirert stil med tidens moderne huggensteinkledning i råkopp og asymmetrisk plassert vesttårn. I tiden 1912-37 var S. overlærer i ornamentikk ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Kristiania, der han hadde vært hjelpelærer i bygningsklassen siden 1898. Samtidig drev han egen praksis, der han særlig markerte seg som kirkearkitekt. Hans kirker er som oftest av tre og tydelig inspirert av eldre norsk kirkebygningskunst, kanskje vel så mye av Christian Christies arbeider som av stavkirker. Et fellestrekk med Christies kirker er at sakristi og dåpsventerom ofte stikker ut på hver side av koret. Dette pleier S. gjerne å avslutte med en romansk-preget apside. S. var periodevis aktiv forkjemper for å styrke arkitektstandens stilling, og mye benyttet som organisasjonsmann.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ingeborg Olsdatter Hagen (1820 - 1904)
 • Erik Olsen Steenbraaten, småbruker (1818 - 1873)

Gift med

 • (Kristiania, 1914-1966 med Anlaug Nilssen (1880 - 1966)

Utdannelse

 • Tre års amtskole i Gol
 • Den kgl. Tegneskole fra oktober 1886, samtidig assistent hos arkitekt Henrik Nissen
 • Technische Hochschule Charlottenburg, Berlin 1891-92, deretter en tid på kontoret til sin lærer prof. Carl Schäfer august 1892-oktober 1893
 • assistent for arkitekt A. Schellenberg i Wiesbaden
 • ansettelse på arkitektkontor i Edinburgh til 1897

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser med stipend til England, Skottland, Frankrike, Nederland og Tyskland

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medstifter YAF 1891, senere formann
 • Innbudt medlem Oslo Arkitektforening 1938
 • Medlem Oslo bygningskommisjon 1913-21
 • Medlem komité til omordning av Den kgl. Tegneskole 1901
 • Medlem YAFs komité for vurdering av Kristianias bygningslov 1901
 • Medlem Den norske Ingeniør og Arkitektforenings komité for Statens kunstnerstipend 1903, suppleant innvoteringsutvalg 1903
 • Jurymedlem konkurranse om Frogner kirke 1904
 • Viseformann Den norske Ingeniør- og Arkitektforenings arkitektavdeling 1905-06

Priser, premier og utmerkelser

 • Kongens fortjenstmedalje i gull

Utførte arbeider

 • Grosserer Ryens gård, Akersgt. 7–9, Oslo (1898-99)
 • Lagerbygg, Rådhusgt. 6, Oslo (1901)
 • Politiskolen, Slemdalsvn. 5 (1904) sammen med L. Manskow
 • Oslo melkeforsyning
 • Schweigaards gt. 34, Oslo (1912)
 • Bergen melkeforsyning
 • Rena kartongfabrikk med funksjonær- og arbeiderboliger (bombet 1940)
 • Anton Schjøths gt. 13, Oslo (1914-16)
 • Tidemands gt. 9, Oslo (1916-21)
 • Kirker: Lademoen kirke, Trondheim (1905) etter 1. premie i konkurranse 1900
 • Hovet i Hol (1907-10)
 • Mogreina kapell (1912)
 • Skute i Søndre Land (1915)
 • Ålgård kapell (1917)
 • Hol nye kirke, Hallingdal (1918-24)
 • Frogner nye kirke, Sørum (1925)
 • Lidar, Øystre Slidre (1932)
 • Herad kapell, Gol (1934)
 • Gravkapell og sakristi, Ski kirke (1934)
 • Restaureringer: Ski kirke (1935)
 • Sokna kirke
 • Andre arbeider: Orgelprospekt Eidsvoll kirke (1924)
 • Gravkapell Eidsberg kirke, prospekt (1924) og forandringer (1927) og gravkapell, Berg kirke (1940)
 • Prosjekter: 3. premie fabrikkpipe Christiania elektrisitetsverk (1892)
 • 2. premie ny kirke bydelen Oslo i Christiania (Vålerengen kirke)
 • 3. premie Fagerborg kirke (1900)
 • 3. premie ny kirke i Stavanger (1900)
 • 1. premie bind til bibelen (1903)
 • 3. premie Ålesund kirke (1904)
 • Innkjøp theater i Bergen (1904)
 • 1. premie tilbygning Drammens børs (1907)
 • 3. premie Bergens regulering (1909)
 • Innkjøp tilbygg til børsen i Kristiania (1909)
 • 3. premie tilbygg Bondeungdomslagets bygning, Trondheim (1927)
 • Sakristitilbygg, Ski kirke (1934)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1904
 • Høstutstillingen, 1916

Eget forfatterskap

 • Den norske ingeniør og arkitektforening og Yngre arkitektforening, Teknisk Ukeblad, 1902, s. 414–15
 • Arkitektenes organisation, Teknisk Ukeblad, 1904, s. 98–99
 • Arkitektonisk plagiat, Teknisk Ukeblad, 1904, s. 584
 • Bygningsskikken i Hallingdal, i L. K. Ødegaard: Hallingdal i tekst og billeder, Nesbyen, 1925, s. 148–54
 • Bygningskik og rosemaling i de øvre bygder i Hallingdal, Den Norske Turistforenings årbok, Oslo, 1927, s. 64–75 (ill.)

Litteratur

 • Fougner, E., Norske ingeniører og arkitekter, (Kristiania, 1916, s. 141
 • Nesten, H. (Utg.), Ullensaker. En bygdebok, Oslo, 1927, bd. 1 s. 156–57 (ill.)
 • Myhre, T. G., Hallingdalens historie, Drammen, 1928, bd. 1, s. 15–16 (ill.)
 • Myhre, T. G., Hallingdalens historie, Drammen, 1934, bd. 4 s. 336 (ill.)
 • Reinton, L., Folk og fortid i Hol, Oslo, 1943, bd. 2, s. 242–43, 246–47 (ill.)
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1948
 • Thorson, O. W., Ålesunds historie 1848-1948, Ålesund, 1948, bd. 2 s. 32
 • Morgenbladet, 02.03.1950
 • Pedersen, I., Smaksskiftninger i trøndersk arkitektur, Trondheim, 1956, s. 45–46 (ill.)
 • Christie, S., Christie, H., Østfold. Norges kirker, Oslo, 1959, bd. 2, register
 • Svello, H., Boka om Gol, Gjøvik, 1963, bd. 2, s. 97
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 258
 • Pedersen, B. S., i Akersgaten, Oslo, 1967, register s. 97
 • Christie, S., Christie, H., Akershus. Norges kirker, Oslo, 1969, bd. 2, register
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 271
 • Børke, O. (Red.), Sørum herred, Sørum, 1972, bd. 1, 2. utg., s. 160
 • Ullensaker menighetsbl., 1977, nr. 4 s. 1, 4–5 (ill.)
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1981, bd. 5, s. 93
 • Fremtiden, 21.09.1984
 • Engh, P. H., Gunnarsjaa, A., Oslo. En arkitekturguide, Oslo, 1984, s. 145
 • Byggekunst, 1924, s. 112, 181
 • Byggekunst, 1927, s. 16
 • Byggekunst, 1934, s. 36
 • Byggekunst, 1938, s. 25
 • Byggekunst, 1947, tillegg s. 3
 • Byggekunst, 1950, tillegg s. 9 (nekrolog)
 • Teknisk Ukeblad, 1892, s. 32
 • Teknisk Ukeblad, 1893, s. 357
 • Teknisk Ukeblad, 1895, s. 275
 • Teknisk Ukeblad, 1896, s. 351
 • Teknisk Ukeblad, 1897, s. 181, 302
 • Teknisk Ukeblad, 1898, s. 142
 • Teknisk Ukeblad, 1900, s. 446, 713
 • Teknisk Ukeblad, 1901, s. 218, 231, 501, 597
 • Teknisk Ukeblad, 1903, s. 154, 235, 511
 • Teknisk Ukeblad, 1904, s. 236, 298, 432, 475 (ill.), 542, 566–67, 582
 • Teknisk Ukeblad, 1905, s. 4, 270–71, arkitektavdelingen s. 98, 256
 • Teknisk Ukeblad, 1909, s. 121, 220
 • Teknisk Ukeblad, 1911, s. 572

Arkivalia

 • Opplysninger i Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren