Faktaboks

Gunnar Scott-Ruud
Ruud, Gunnar Scott (til 1934)
Født
5. mars 1897, Kristiania
Død
25. januar 1953, Oslo

S. utdannet seg tidlig som karttegner og var ansatt i Norges geografiske oppmåling mens han gikk på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo. Senere arbeidet han som karttegner ved Norsk Polarinstitutt. I sine yngre år malte S. i en forenklet naturalisme, gjerne med dype jordfarger, karakteristisk for det norske landskapsmaleri fra 20-årene. Studier hos Othon Friesz og André Lhote satte ingen merkbare spor i hans formspråk. De tidlige bilder viser motiver fra fjellet og vidda og fra Son, foruten enkelte kirkeinteriører (1922 og -26). Etter krigen malte han mest utenlandsnaturen, og koloritten ble lysere og kjøligere. En periode anvendte S. palettkniv og sparklet fargen raskt og summarisk over flaten, men gikk siden over til pensler igjen. De brede og håndfaste strøk gav bildene et maskulint preg. Koloritten domineres gjerne av grå og gråbrune farger, men kan også variere med dristige anslag av gult, rødt og blått eller mye grønt. S. malte også enkelte portretter og laget tresnitt.

Familierelasjoner

Gift med

 • Marie Andersen, sekretær

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo
 • Pola Gauguin malerskole, Kristiania
 • elev først av Othon Friesz, siden av André Lhote, samtidig École des Beaux-Arts under Fernand Cormon, Paris 1920–21

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1920–21, 1927–28
 • Benneches legat 1935
 • Studieopphold i Paris og Italia 1920–21
 • Tyskland og Italia 1921–22

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn, styremedlem flere år

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1923-1924
 • Høstutstillingen, 1926-1932
 • Høstutstillingen, 1934-1939
 • Høstutstillingen, 1945-1953
 • Unge Kunstneres Samfunn, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1923-1924
 • Jule- og vårutst., Oslo Kunstforening, 1920
 • Bergens Kunstforening, 1932
 • Bergens Kunstforening, 1938
 • Unge Kunstneres Samfunn utst., Sverige, 1938
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Vandreutst., Oslo Kunstforening, 1946
 • Den Officielle Norske Kunstudst, København, 1947

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1927
 • Stavanger, 1930
 • Oslo Kunstforening vår og høst, 1931
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1942
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1951
 • Stavanger kunstforening, 1952
 • Haugesund kunstforenin, 1952
 • Trondheim kunstforening, 1952
 • Minneutst., Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1962

Portretter

 • Selvportrett (olje 1927, privat eie)

Litteratur

 • Sinding Larsem, K., Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, s. 66
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 228 (ill.)
 • Refsum, T., Gudbrandsdalen og malerne, Oslo, 1948, s. 151 (ill.), 153
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, register (ill.)
 • Revold, R., Norges billedkunst, Oslo, 1953, bd. 2, s. 189
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, s. 477–78
 • Kunsten idag, 1962, hefte 60, s. 49
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergen, 1963, s. 150
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945–1970, Trondheim, 1973, s. 67
 • Kunst og Kultur register1910–67, Oslo, 1971, s. 245
 • Agder. Bygd og by i Norge, Oslo, 1977, s. 253
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 08.02.1923
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 08.02.1923
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 07.06.1924
 • Gauguin, Pola, i Tidens Tegn, 02.04.1924
 • Verdens Gang, 01.11.1951, (ill.)
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 03.11.1951
 • Roald, P., i Morgenbladet, 07.11.1951
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 07.11.1951
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 08.11.1951
 • Kvalvaag, O., i Vårt Land, 09.11.1951
 • Kvalvaag, O., Agderp., 09.11.1951
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 09.11.1951
 • Berg, G. Backer, i Stavanger Aftenblad, 23.02.1952
 • Storstein, A. R., i 1ste Mai, 01.03.1952
 • Haugesunds Dagblad, 15.03.1952
 • Adresseavisen, 29.04.1952
 • Willumsen, U. J., i Nidaros, 07.05.1952
 • Anker, P., i Arbeiderbladet, 24.04.1962