Faktaboks

Peter Bernhard Anker
Født
5. mai 1825, Frogner, Christiania
Død
13. februar 1856, Düsseldorf

A. var opprinnelig bestemt til offiser, men forlot Krigsskolen for å bli kunstner. A. debuterte med humoristiske motiv. Under innflytelse av Tidemand og etter studiereiser i Norge begynte han å male folkelivsskildringer fra hjemlandet. Leilighetsvis malte han også portretter. I 1855 solgte han et maleri (Aften ved Peisen) til Kunstforeningen i Christiania for 100 spd., en for tiden forholdsvis høy pris, som viser at man hadde tro på maleren. Samme år skriver J.F. Eckersberg i et brev til Peder Fredrik Steensballe om den utrolig raske fremgang A. hadde gjort under sitt opphold i Düsseldorf. Eckersberg bygger sine uttalelser på maleriet En løerdags Aften, som av Tidemand ble satt i over 100 spd. I 1856 malte A. sitt største bilde Sønnens Brev, som ble særdeles godt mottatt. Mens han samme år holdt på med en gjentagelse av dette motiv, døde han av tuberkulose i Düsseldorf. A.s tidlige død ble sterkt beklaget. Man hadde håpet at han som en av de få norske malerne ville føre videre Tidemands folkelivsskildringer.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anette Carine Thorsen (1782 - 1830)
 • Morten Anker, grosserer, kjøpmann (1780 - 1838)

Utdannelse

 • Akademiet i Düsseldorf under Adolph Tidemand
 • Opphold i København, studiereiser i Norge

Portretter

 • Maleri av Per Sødermark (1849, privat eie)
 • Selvportrett (olje, privat eie)

Litteratur

 • Illustreret Nyhedsblad, Christiania, 1856, s. 36
 • Dietrichson, L., Adolph Tidemand, (Kristiania, 1878, bd. 2, s. 44, 45
 • Meyer, J., Allgemeines Künstlerlexikon, Leipzig, 1872-1885, bd. 2, s. 72
 • Anker, J.C., Familien Ankers Stamtavle, (Kristiania, 1889
 • Thiis, J., Norske Malere og Billedhuggere, Bergen, 1904, bd. 1, s. 231
 • Thieme–Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1907, s. 529
 • Norsk Biografisk Leksikon, (Kristiania, 1923, bd. 1, s. 190, -91
 • Østby, Norske portretter, K. og K., Oslo, 1936, s. 266
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo, 1836–1936, Oslo, 1936, s. 59, 60, 69
 • Forleggeren og Maleren, Oslo, 1948, register s. 195, brev fra J.F. Eckersberg til P.F. Steensballe

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv