A. var opprinnelig bestemt til offiser, men forlot Krigsskolen for å bli kunstner. A. debuterte med humoristiske motiv. Under innflytelse av Tidemand og etter studiereiser i Norge begynte han å male folkelivsskildringer fra hjemlandet. Leilighetsvis malte han også portretter. I 1855 solgte han et maleri (Aften ved Peisen) til Kunstforeningen i Christiania for 100 spd., en for tiden forholdsvis høy pris, som viser at man hadde tro på maleren. Samme år skriver J.F. Eckersberg i et brev til Peder Fredrik Steensballe om den utrolig raske fremgang A. hadde gjort under sitt opphold i Düsseldorf. Eckersberg bygger sine uttalelser på maleriet En løerdags Aften, som av Tidemand ble satt i over 100 spd. I 1856 malte A. sitt største bilde Sønnens Brev, som ble særdeles godt mottatt. Mens han samme år holdt på med en gjentagelse av dette motiv, døde han av tuberkulose i Düsseldorf. A.s tidlige død ble sterkt beklaget. Man hadde håpet at han som en av de få norske malerne ville føre videre Tidemands folkelivsskildringer.