B. bodde i Texas og Mexico, hvor han malte mye i 1888–89. Senere bosatte han seg i Kristiania, hvor han i 1900 forgjeves søkte Statens kunstnerstipend til tross for rosende anbefalinger fra Erik Werenskiold, Eilif Peterssen, Hans Gude m.fl. C.W. Schnitler ultalte at han som bokillustratør hadde plass i første rekke. Arkitekt Henrik Bull fremholdt at Berg ville kunne utføre større dekorative oppgaver hvor hans kunst kunne virke i samklang med arkitektur. Werenskiold skaffet ham illustrasjonsarbeid til G. Storms avhandling Norge i det nittende aarhundre, 1900–1902. Hans tegninger der av Eidsvoldsbygningen, Paleet og Den gamle Stortingsal røper at han foruten sin tegnebegavelse hadde teknisk utdannelse. Håndskriftsamlingen UB, Oslo, har 9 oppmuntrende brev fra Werenskiold til ham 1899–1903 som bl.a. gir et inntrykk av tegnernes vanskelige stilling på den tid. Som bokillustratør synes B. å ha vært aktiv hovedsakelig 1880–1903.