Faktaboks

Marcelius Førland
Førland, Kristian Marcelius
Født
31. mars 1891, Kvinesdal
Død
11. juni 1978, samme sted

F. er særlig kjent for sine bilder med motiver fra Kvinesdal og traktene rundt. Blandt norske malere synes han å ha vært nesten alene om å male de bortgjemte idyller i Kvinesdal. Hele sitt liv følte F. stor beundring for Chr. Krohg og hans personlig pregede realisme. Samtidig kom den franske impresjonisme til å øve en viss innflytelse på ham. Hans landskapsmalerier er lyriske, ofte fargefriske og virker dyptfølte og ekte i sin naturforståelse. Hans forhold til de modernistiske retninger innen malerkunsten var indifferent, og hans sans for komposisjon var mer intuitiv enn knyttet til en bevisst analytisk holdning til motivet.

Til kirkene i Kvinesdal, Hidra og Netlandsnes kapell malte F. altertavlene Påskemorgen, Fra Getsemane og Fra Genesaret. Han utførte dessuten et større maleri Byen og havnen til Sørlandsbanken i Kristiansand. F. var også en habil portrettmaler og malte bl.a. en rekke ordførerportretter for Vinger kommune. Men først og sist var F. Kvinesdalsmaleren, og kommunen sikret seg i 1979 syv av hans større arbeider for eventuell opprettelse av et Førlandsmuseum i malerens tidligere hjem "Utsikten" i Kvinesdal.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Johannes Sakariassen
 • Grethe Kristine Antonisdatter

Gift med

 • Helga Amalie Lunde

Utdannelse

 • Seattle School for Painting and Drawing (aftenskole) ca. 1908–09
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under August Eiebakke og Wilhelm Peters 1911–12
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Christian Krohg og Halfdan Strøm 1912–15

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Hielmstierne-Rosencrones legat
 • Finnes legat 1915
 • Schäffers legat 1919–20
 • Statens kunstnerlønn
 • Opphold i USA 1907–09
 • studiereiser til København 1916
 • Sverige 1919
 • Berlin, Dresden, München og Roma 1921–22
 • Amsterdam, Haarlem og Paris 1939
 • opphold i Paris 1950–51 og Stockholm 1959

Stillinger, medlemskap og verv

 • F. hadde stemmerett i Bildende Kunstneres Styre

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavler til Kvinesdal kirke 1937
 • Hidra kirke
 • Netlandsnes kapell i Fjotland
 • Lillemoen bedehus i Kvinesdal
 • 16 ordførerportrett til Vinger kommune (1922, ødelagt av brann 1950, rekonstruert av F.)
 • Sørlandsbanken i Kristiansand (maleri)
 • Christianssands Faste Galleri
 • Mandal Faste Galleri
 • Kvinesdal og Vinger kommuner
 • Flekkefjord Kunstforening

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1913
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1917
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1921
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1924
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1928
 • Sørlandsutstillingen, 1972
 • Statens Kunstakademi, Oslo, 1913
 • Statens Kunstakademi, Oslo, 1915
 • Oslo Kunstforening, 1919
 • Stavanger sett med kunstnerøyne, Stavanger Kunstforening, 1975

Separatutstillinger

 • Stavanger Kunstforening, 1916
 • Stavanger Kunstforening, 1919
 • Stavanger Kunstforening, 1929
 • Stavanger Kunstforening, 1931
 • Oslo Kunstforening, 1920
 • Oslo Kunstforening, 1931
 • Christianssands Kunstforening, 1925
 • Christianssands Kunstforening, 1939
 • Christianssands Kunstforening, 1951
 • Christianssands Kunstforening, 1961
 • Flekkefjord Kunstforening, 1955
 • Farsund Kunstforening, 1960
 • Kvinesdal Kunstforening, 1971

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1918-1919, s. 256
 • Kunst og Kultur, 1923, s. 253
 • Haug, K., i Aftenposten, 11.03.1920
 • Fede, G. Villumsen, i Fædrelandsvennen, 06.03.1926
 • Stavangeren, 04.05.1929
 • Kvam, R., Sørlandsmaleren Marcelius Førland, Julehilsen fra Flekkefjord 1944, s. 10 - 12 (ill.)
 • Hasaas, O., i Sørlandet, 19.10.1951
 • Fædrelandsvennen, 29.10.1951
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 71
 • Fædrelandsvennen, 30.11.1957
 • Munksgaard, O., i Christianssands Tidende, 21.12.1957, (ill.)
 • Fædrelandsvennen, 28.11.1959, (ill.)
 • Fædrelandsvennen, 31.10.1961, (ill.)
 • Årli, Å., Kvinesdal - Ei bygdebok, Flekkefjord, 1972, bd. 3, s. 470–71
 • Stavanger. Byen i billedkunsten, Stavanger, 1976, s. 210
 • Agder, Oslo, 1977, s. 246, Bygd og by i Norge