S. arbeider med stofftrykk i klare kraftige farger med sterke kontraster. Hun arbeider også med kombinasjonsteknikk av applikasjon, broderi og stofftrykk. Komposisjonene er noen ganger delvis figurative, andre ganger helt ornamentale. Enkelte arbeider som Manhattan og See how they bomb viser en klar politisk tendens. Gjennomgående har hun et sterkt og klart formspråk. Under studiereiser har hun mottatt tydelig inspirasjon fra afrikansk kunst, med dens sterke kontraster både i farge og ornament. Sammen med blant andre Gro Jessen har hun vært blant de toneangivende stofftrykkerne de siste årene.