L. studerte jus noen år før han begynte på Tegneskolen under Julius Middelthun. Den senklassisistiske stilretning han kom under innflytelse av på Tegneskolen skulle ytterligere forsterkes av L.s senere lærere i Dresden og München. Her arbeidet L. under vanskelige forhold. Han led av en usedvanlig sterk selvkritikk og slo i stykker de fleste arbeider han laget. Under oppholdet i København arbeidet han på Ipsens terracottafabrik, og fra dette år stammer sannsynligvis En sittende Volve (1878, terrakotta), en stillferdig, harmonisk figur av seersken fra norrøn mytologi, som han solgte til bl.a. Drammens Kunstforening. Fra 1879 var han hjemme i Kristiania igjen og utførte noen få arbeider, døpefont til Gjøvik og Tjøme kirker og de 4 hippogriffer på Nasjonalgalleriets takhjørner. I 1883 reiste L. til Paris, hvor han takket være stipendier kunne oppholde seg i 2 ½ år. Her møtte han den livsnære franske naturalismen med kunstnere som Jean Baptiste Carpeaux, Louis Ernest Barrias og Antonin Mercié. L. ønsket ikke flere akademistudier, men begynte å modellere etter levende modell. Han fant fram eldre skisser av en stående volve og modellerte en over to meter høy skulptur i løpet av 4 måneder. Vala, som den ble kalt, er blitt betegnet som et av den romantiske realismens sterkeste arbeider og, ved siden av Stephan Sindings Barbarkvinnen, norsk 80-årsnaturalismes betydeligste skulptur. Vala er fremstilt idet hun, manet fram av Odin, stiger opp av graven og forkynner gudenes undergang i Ragnarok. Den magre kvinnen står med lyttende, blinde øyne og armen løftet i en både avvergende og manende bevegelse. De enkelte realistiske detaljer, som f.eks. de dype øyenhuler, den magre armen og den senete halsen, gir sammen med den vekslende rytmen i figuren og draperifoldene et visuelt uttrykk for den uhygge som rommes i volvens spådommer. Skulpturen ble innkjøpt i gips av Nasjonalgalleriet, Oslo i 1886 og støpt i bronse i Paris 1890. Etter hjemkomsten fra Paris overtok L. Julius Middelthuns tidligere atelier, men kom ikke til å skape flere verk av betydning.