Faktaboks

Hermod Rise
Født
28. mai 1888, Hareid
Død
18. november 1953, samme sted

R. var bosatt i Hareid hele sitt liv, bortsett fra de perioder han var under utdanning og på studiereiser. Faren var både lærer, maler, komponist og dikter. Også R. var utøvende musiker og opptatt av litteratur og teater. Hans tidligste bilder preges av en noe hård linjeføring og duse, matte farger. Motivene var landskaper, portretter og interiører. Etterhvert tok han i bruk sterke, friske fargetoner, og i sitt bilde Mølletunet, Geiranger (1942) benyttet han også korte, markerte penselstrøk. Med stadig sikrere herredømme over sine kunstneriske virkemidler malte R. falleferdige grå hus på grønne setervoller, gjerne under en truende fjellkam. Tidlig i 50-årene, på en reise til Italia, med korte opphold i Sveits og det alpine Østerrike, utførte han en rekke mindre arbeider. Det var arkitekturen og fjell-landskapet som opptok ham, bl.a. i en rekke stemningsmettede pastellstudier. R. var opptatt av nye retninger innen malerkunsten og klarte å frigjøre seg fra den rent naturalistiske formoppfatningen slik at fargen kom til sin rett som det egentlige billedskapende element. Han arbeidet med bildets oppbygning, med linjer og form. Som i naturbildene benyttet han sterke, rene, vel avveide farger.

Det var som portrettmaler R. nådde lengst som kunstner, bl.a. i en rekke inntrengende karakteriserte skildringer av sambygdinger. Hans lærer, Chr. Krohg, uttalte at R. eide den særegne evnen til å oppfatte hodet skulpturalt, som en hel sluttet form. I 1917 skrev Jappe Nilssen i Dagbladet "...i portrettene kommer hans utvilsomme evne frem. Man aner en fortettet energi bakom og der er både holdning og stil over dem". I sitt selvportrett fra 1916/17 utnyttet han bevisst virkningen av korte og lengre penselstrøk og fikk ved hjelp av dette og fargen fram en markant stoffvirkning i hud og hår. Når man synes å se påvirkning fra hans lærer André Lhote, kan dette skyldes at han rettet på bildet i 1927. De maleriske effekter er mindre fremtredende hos R., men hans tegneferdigheter kommer klart fram.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Elan Rasofiel Rise, lærer, maler
 • Augusta Olsdotter Liavaag

Gift med

 • Anna Teigene

Utdannelse

 • Gardens underoffiserskole, Kristiania 1906-09
 • samtidig Den kgl. Tegneskole 1907-08
 • Statens Kunstakademi, Kristiania under Chr. Krohg og Halfdan Strøm 1912-15
 • elev av André Lhote, Paris 1927

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser til København 1918 og senere
 • Brussel 1927
 • flere studiereiser til Spania og Italia

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • jurymedlem Vestlandsutstillingen 1930, -31 og -51
 • medstifter Ålesund og Sunnmøre Kunstlag

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Tromsø Kunstforening Faste Galleri
 • Aalesunds Kunstforening
 • Hareid Kunstlag
 • Ørsta Kunstlag
 • Bygdetunet på Vonheim
 • Møre Folkehøgskule
 • Volda lærarskule (portrett av Erling Kristvik)

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Oslo Kunstforening, 1916
 • Oslo Kunstforening, 1917
 • Aalesunds Kunstforening, 1917
 • Aalesunds Kunstforening, 1948
 • Aalesunds Kunstforening, 1952
 • Aalesunds Kunstforening, 1959
 • Trondheim Kunstforening, 1919
 • Volda Kunstlag, 1939
 • Volda Kunstlag, 1942
 • Ørsta Kunstlag, 1942
 • Ørsta Kunstlag, 1976
 • Ulstein Kunstlag, 1980

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1917
 • Høstutstillingen, 1924
 • Høstutstillingen, 1928
 • Høstutstillingen, 1932
 • Høstutstillingen, 1935
 • Høstutstillingen, 1951-1952
 • Vestlandsutstillingen, 1926
 • Vestlandsutstillingen, 1928-1933
 • Vestlandsutstillingen, 1937-1939
 • Vestlandsutstillingen, 1941
 • Vestlandsutstillingen, 1947
 • Vestlandsutstillingen, 1951-1953
 • Trønder- og Vestlandsmalere, Kunstnernes Hus, Oslo, 1930
 • 13 Møre-malere, Bergens Kunstforening, 1949

Portretter

 • Selvportrett (olje 1916/-17, ferdigmalt 1927, privat eie)

Litteratur

 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 208 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 209, 215 (ill.)
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register
 • Sunnmørsutstilling, 1976, katalog Ørsta Kunstlag
 • Møre og Romsdal, Bygd og by i Norge, Oslo, 1977, s. 342
 • Blehr, S., i Nidaros, 03.05.1919
 • Møre Nytt, 18.12.1942
 • Sunnmørsposten, 02.10.1948
 • Sunnmørsposten, 22.03.1952
 • Sunnmørsposten, 23.03.1959
 • Sunnmørsposten, 07.04.1959
 • Sunnmøre Arbeider-Avis, 05.10.1948
 • Sunnmøre Arbeider-Avis, 04.04.1959, (ill.)
 • Vestposten, 05.10.1976
 • Vikebladet, 28.08.1980, (ill.)

Arkivalia

 • Brev av 12.3.1985, Aase Rise
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Hermod Rise