Faktaboks

Sveinung Bjørnson Svalastoga
Født
1772, Rauland, Vinje
Død
september 1809, samme sted

S. bodde på garden Svalastoga i Rauland hele sitt liv, men lite er kjent om hans bakgrunn som maler. Han skal også ha forsøkt seg som lærer og husdyrhandler ved siden av maleryrket. Som rosemaler utmerker S. seg (sammen med Aslak Nestestog 1758–1830) ved å kombinere figurscener med rose-ornamentikk, bl.a. i interiørene på Norigard-Berdal (1802) og Drotning (1806), begge i Vinje. Religiøse motiver forekommer hyppigst blant figurscenene, som De fire evangelister på Norigard-Berdal og Utdrivelsen av Paradiset på Drotning. Konturene spiller stor rolle i den litt naive beskrivelsen av anatomiske detaljer og klesdraktenes foldefall, slik at uttrykket blir tilnærmet todimensjonalt. Plastisitet framkommer bare svakt i den enkle bruken av lokalfarger, som i ansiktenes gule og lyserøde hovedklanger. Landskapet omkring figurene består oftest av noen få penselstrøk som forsiktig antyder grunnen de står på, mens den øvrige bakgrunnen står som en ensfarget flate eller er delvis fylt av rose-ornamenter. S. malte også på lerret, bl.a. Nattverden, brukt som altertavle i Rauland kirke til 1870-årene. Perspektivet er her antydet ved forminsking av de bakerste figurene og av noen arkitekturelementer i bakgrunnen. Som rosemaler utmerker S. seg dessuten ved sin utsøkte, vel avstemte koloritt. Formene er derimot djerve og noe fyldige, og viser lite preg av samtidens rokokko-influerte stil i Telemark, bortsett fra det asymmetriske komposisjonsskjemaet, som på et hengeskap merket "O.S. 1806" (Norsk Folkemuseum). Karakteristisk er også den dristige bruken av kraftige, mørke skraveringer i rosene.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Bjørn Bjørnson Gardsjord
 • Ingebjørg Rikardsdotter

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Representert i Norsk Folkemuseum
 • Fylkesmuseum for Telemark og Grenland, Skien
 • Lågendalsmuseet, Kongsberg

Litteratur

 • Meyer, J., Fortids kunst i Norges bygder. Telemark, (Kristiania, 1922, bd. 6, s. 26–27, 41–42, 44 (ill.)
 • Hauglid, R. (Red.), Norsk folkekunst, Oslo, 1953, s. 83 (ill.)
 • Vesaas, ø., Rosemaaling i Telemark, Oslo, 1954, bd. 1, s. 204, 226–31, 233–41 (ill.)
 • Vesaas, ø., Rosemaaling i Telemark, Oslo, 1955, bd. 2, s. 106, 112, 118, 120, 131, 186
 • Vesaas, ø., Rosemaaling i Telemark, Oslo, 1957, bd. 3, s. 198
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1966, bd. 15, s. 314–16
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1972, bd. 18, spalte 282
 • Berge, R., Vinje og Rauland, (Skien, 1973, bd. 3, s. 177–78 (ill.), 577–79
 • Landsverk, H., i Årbok for Telemark, (Skien, 1974, s. 97–100 (ill.)
 • Anker, P., Folkekunst i Norge, Oslo, 1975, s. 185
 • Ellingsgard, N., Norsk rosemåling, Oslo, 1981, s. 148
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1981, bd. 11, s. 298
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1982, bd. 3, s. 409