Store norske leksikon

Magnella Kristine Djørup Arentz

 • kunstbroderi
 • porselensmaler

Familierelasjoner

Datter av

 • Frederik Christian Holberg Arentz, distriktslege, lege
 • Johanne Emilie Djørup

Gift med

 • (Kristiania, 1904-1932 med Fischer Egil, arkitekt

Utdannelse

Den kgl. Tegneskole; elev av Harriet Backer; elev av Viggo Pedersen i København.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Dronning Josephines legat 1903; Reise i Tyskland, Østerrike og Italia 1900–01 med lengre opphold i Berlin og Wien; opphold i Berlin høsten 1903; reise i Spania 1904–05.

Priser, premier og utmerkelser

Sølvmedalje, Landsutst. i Bergen 1898; Mention honorable, Verdensutst. Paris 1900.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Oslo Bymuseum med en akvarell

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Landsutstillingen, Bergen, 1898
 • Verdensutstillingen, Paris, 1900
 • Charl.borg, København, 1906

Litteratur

 • Thieme–Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1908, bd. 2

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv