N. debuterte som maler på Høstutstillingen i 1905, men det var som tegner han utøvde det meste av sin profesjonelle kunstneriske virksomhet. Han markerte seg tidlig som en habil tegner og utfoldet sitt talent på karikaturens område med portretter og politiske tegninger i vittighetsblader som Hvepsen, Karikaturen og Humoristen. N. var svært produktiv og illustrerte også bøker, julehefter, aviser og ukeblader, bl.a. Norsk Barneblad hvor han var tilknyttet i 50 år. Mange vil huske ham for tegneserieneSmørbukk (1938–59), Haukepatruljen (1930-ca. 1955), Vangsgutane (1940–55) og Tuss og Troll (1944–55), alle i en tradisjonell tegneserieform med samme format på rutene og teksting under bildet. N. tegnet i en markert sort-hvitt strek, nøkternt realistisk og med motivet helst sett rett forfra. Smørbukk-serien regnes som den beste. Den er mer levende i formen og gir rom for N.s humoristiske sans.