Etter endt læretid hos treskjærer Daniel Hagerup, drog L. til Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, hvor han fikk Lars Utne som lærer. Ved siden av arbeidet han i forskjellige verksteder som utførte dekorasjoner på møbler og arkitektur. Her arbeidet flere dyktige treskjærere, billedskjærere, modellører og stukkatører. Man opprettholdt de gamle håndverkstradisjoner som hadde røtter tilbake til middelalderen. Herfra fikk L. sine viktigste impulser. På mange måter var det de samme verkstedtradisjoner han videreførte i sitt eget treskjærerverksted, som han startet i Trondheim i 1916. Herfra leverte han særlig utsmykking til kirker over hele landet, mer enn 30 i alt. Han laget bl.a. 40 krusifikser. Store deler av restaureringen av Austråt-borgen på Ørlandet ble også utført av L. Han laget 6 av 16 skulpturer i borggården. L.s håndverksmessige dyktighet som treskjærer kommer også fram i utførelsen av en rekke frie billedhuggerarbeider. Han har bl.a. laget byste av maleren Nils Moa (gips, 1925), statuett av redaktør K. O. Thornæs (eik, 1932), portrett av maleren Gustav Undersaker (ca. 1935), portrett av Emil Knudsen (gips, 1942), relieff av Martin Kvennavik (terrakotta, 1943), byste av maleren Oddvar Alstad (patinert gips, 1944), byste av maleren Annar Eggen (gips, 1948), byste av rørleggermester Knut H.H. Lund (bronse, 1951, Trøndelag Kunstgalleri) og byste av arkitekt Oddmund Suul (bronse, 1957). I mange år var L. også knyttet til restaureringsarbeidene ved Trondheim domkirke.