Faktaboks

Oscar Lynum
Født
17. mars 1890, Skogn, Trøndelag
Død
29. november 1961, Trondheim

Etter endt læretid hos treskjærer Daniel Hagerup, drog L. til Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, hvor han fikk Lars Utne som lærer. Ved siden av arbeidet han i forskjellige verksteder som utførte dekorasjoner på møbler og arkitektur. Her arbeidet flere dyktige treskjærere, billedskjærere, modellører og stukkatører. Man opprettholdt de gamle håndverkstradisjoner som hadde røtter tilbake til middelalderen. Herfra fikk L. sine viktigste impulser. På mange måter var det de samme verkstedtradisjoner han videreførte i sitt eget treskjærerverksted, som han startet i Trondheim i 1916. Herfra leverte han særlig utsmykking til kirker over hele landet, mer enn 30 i alt. Han laget bl.a. 40 krusifikser. Store deler av restaureringen av Austråt-borgen på Ørlandet ble også utført av L. Han laget 6 av 16 skulpturer i borggården. L.s håndverksmessige dyktighet som treskjærer kommer også fram i utførelsen av en rekke frie billedhuggerarbeider. Han har bl.a. laget byste av maleren Nils Moa (gips, 1925), statuett av redaktør K. O. Thornæs (eik, 1932), portrett av maleren Gustav Undersaker (ca. 1935), portrett av Emil Knudsen (gips, 1942), relieff av Martin Kvennavik (terrakotta, 1943), byste av maleren Oddvar Alstad (patinert gips, 1944), byste av maleren Annar Eggen (gips, 1948), byste av rørleggermester Knut H.H. Lund (bronse, 1951, Trøndelag Kunstgalleri) og byste av arkitekt Oddmund Suul (bronse, 1957). I mange år var L. også knyttet til restaureringsarbeidene ved Trondheim domkirke.

Familierelasjoner

Gift med

 • Regine Hansine Hansen

Utdannelse

 • Elev av Daniel Hagerup, Trondheim ca. 1907–10
 • Den kgl. Tegneskole, Kristiania under Lars Utne fra 1910

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser til København
 • Stockholm

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer modellørklassen yrkesskolen, Trondheim 1926–60
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Norsk Billedhuggerforening
 • Jurymedlem Kunst i Trøndelag, Trondheim Kunstforening 1945

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Krusifiks, Døvekirken, Trondheim (malt tre, 1927)
 • Restaurering og 8 skulpturer (Nehemias, en engel, fem dårlige og en av de fem gode jomfruer), Austråt-borgen, Ørlandet (trearbeider, 1928–61)
 • Moses, Løkken kapell, Trondheim (malt tre, 1929)
 • Lokk til døpefont, Ranheim kirke (tre, 1929)
 • Krusifiks, Grip kirke (tre, 1933)
 • De fire evangelister, Soknedal kirke (tre, 1934)
 • Byste av banksjef Bryn, Trondheim Sparebank, Trondheim (tre, 1935)
 • Krusifiks, Lade kirke (tre, 1941)
 • Minneplate over elever som mistet livet under kamphandlinger i Norge under siste krig, Mære landbruksskole, Sparbu (1945)
 • Minneplate over tre menn fra Sparbu som mistet livet under krigshandlinger 1940–45, Mære kirkegård, Sparbu (1945)
 • Kristus-figur, Rotsund kapell, Lyngenfjord (1945)
 • Minnestøtte med portrett av misjonsprest John Stene, Byneset kirke, Trondheim (1946)
 • Bauta med portrettrelieff av misjonsprest Lars Røstvig, Hemne kirke (1947)
 • Byste av Johannes Minsås, Samvirkelaget, Verdal (bronse, 1950)
 • Bauta med relieff av Olaf Grillstad, Skistua, Trondheim (1957)
 • Krusifiks og billedfrise alterbordet, Beitstad kapell (malt tre, 1960–61)
 • Døpefont, Orkdal kirke (tre, utstilling Trondheim 1961)
 • Portrettmedaljong på gravstein for lærer Olai Olsen, Alstahaug kirkegård, Skogn (bronse)
 • Minnesmerke, steinmonument med bronserelieffer, Horg kirke
 • Utført dessuten utsmykking av Bekkelaget kirke, Oslo etter tegninger av Enevold Tømt
 • Samt et ukjent antall andre kirkeutsmykkinger
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
 • Trondheim kommune

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1924-1925
 • Høstutstillingen, 1931
 • Høstutstillingen, 1935
 • Høstutstillingen, 1937
 • Høstutstillingen, 1939
 • Høstutstillingen, 1948
 • Høstutstillingen, 1951
 • Høstutstillingen, 1954
 • Høstutstillingen, 1960-1961
 • Jubileumsutstilling, Östersund, 1936
 • Utstilling Kunstindustrimuseet i Oslo, 1930-årene
 • Kunst i Trøndelag, jubileumsutstilling, rondheim Kunstforening, 1945
 • Vår skulptur i dag, Kunstnernes Hus, Oslo, 1962
 • Skulptur i Trøndelag gjennom tidene, Trondheim Kunstforening, 1963

Separatutstillinger

 • Trondheim Kunstforening, 1925
 • Trondheim Kunstforening, 1961

Litteratur

 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 382
 • Durban, A., Norsk skulptur gjennom hundre år, Oslo, 1942, s. 117
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 161 (ill.)
 • Adresseavisen, 14.02.1945, (ill.)
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 395
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, register s. 277 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 163, 172 (ill.)
 • Arbeider-Avisa, 22.02.1961, (ill.)
 • Arbeider-Avisa, 03.05.1961, (ill.)
 • Leirdal, K., i Trondhjems Kunstforening, Årsberetning, 1962, s. 3–5
 • Parmann, ø., Norsk skulptur i femti år, Oslo, 1969, register s. 321
 • Kunst og Kultur, register 1910–67, Oslo, 1971, s. 223
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945–1970, Trondheim, 1973, register s. 120
 • Aschehougs og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 7, s. 732

Faktaboks

Oscar Lynum