Faktaboks

Arthur David-Andersen
Født
21. april 1875, London
Død
25. desember 1970, Oslo

D. fikk en grundig håndverks- og tegneutdannelse. Hans virke som gullsmed strakk seg over en periode på nærmere 70 år. Mesteparten av disse årene ledet han gullsmedfirmaet David-Andersen og hadde dermed liten tid til formgivning. Som leder av firmaet spilte han likevel en avgjørende rolle for dets kunstneriske profil.

Da faren døde i 1901, måtte D. sammen med broren Alfred Andersen overta ledelsen av firmaet. I 1952 overlot han ledelsen til sønnen Ivar David-Andersen. D.s mest markante perioder som formgiver faller derfor før 1901 og etter 1952. Hans svennestykke, en kanne i art nouveau-stil, danner høydepunktet i hans første periode. Det er et av de vakreste arbeider i art nouveau som er laget i Norge, og står fullt på høyde med det som ble laget ute i Europa. I 1950- og -60-årene tegnet D. en rekke gjenstander i et tidstypisk og sikkert Scandinavian design-formspråk. Spesielt vellykket er en enkel og elegant kaffekanne. Så sent som i 1966 fikk D. Merket for god design for en sølv serviettring. Han var da 91 år gammel.

D. har gjort en uvurderlig innsats i en rekke håndverksorganisasjoner. Hans arbeid spesielt for gullsmedfaget kan neppe overvurderes.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Sophia Gott
 • David Andersen, gullsmed

Gift med

 • Helene Sofie Hirschholm Bentzen (1881 - 1966)

Utdannelse

 • Utdannet som siselør og korpusarbeider på farens verksted
 • eksamen SHKS 1893
 • tegneskole i Berlin 1895–96
 • Kunst- og håndverksskolen i Wien 1896–99
 • Académie Julian, Paris 1899-1900
 • svenneprøve og løste borgerbrev 1901

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • San Francisco 1894
 • Berlin 1895–96, dels elev av tegneskole, dels ansatt ved et siselørverksted
 • Wien 1896–99, dels elev av Kunst- og håndverksskolen, dels ansatt i gullsmedfirmaet J.C. Klinkosh
 • Paris 1899–1900

Stillinger, medlemskap og verv

 • Leder av firmaet David-Andersen 1901–1952
 • Formann i styret for Oslo Gullsmedmestres Faggruppe 1908–09
 • deltok i stiftelsen av Norges Gullsmedforbund i 1907, nestformann 1907–09 og formann 1909–1921
 • deltok i stiftelsen av Gull-og Sølv-vareleverandørenes Forening i 1911
 • formann for Sølvvarefabrikantene 1934–39
 • medlem av Oslo Håndverks- og Industriforenings utstillingsutvalg 1909–27, utvalgets formann og medlem av foreningens styre 1922–27, medlem av foreningens representantskap 1906–45
 • medlem av styret for Den Norske Fellesforening for Håndverk og Industri fra 1916
 • medlem av styret i Norges Håndverkerforbund 1919–21
 • medlem av forstanderskapet, i Håndverkernes Sparebank 1907–45, styremedlem 1920–29, formann i styret 1929–1945
 • medlem av forstanderskapet for SHKS 1928–32 og av styret for Kunstindustrimuseet i Oslo 1934–49

Priser, premier og utmerkelser

 • Det første æresmedlem i Norges Gullsmedforbund 1921
 • Norges Gullsmedforbunds hederstegn i gull 1925
 • æresmedlem av Gull- og Sølvvareleverandørenes Forening og Foreningens hederstegn 1951
 • Oslo Håndverks- og Industriforenings hederstegn 1946
 • Stathauptmann Ytterborgs ærespris 1950
 • Kongens fortjenstmedalje 1925
 • R.1 St. Olavs Orden 1954
 • Merket for god design 1966

Litteratur

 • Prytz, E.K., Gullsmedmestre i Oslo i de siste hundre år, Oslo, 1934, s. 143–44, m.fl.
 • David-Andersen 1876–1951, Oslo, 1951, s. 23, s. 148–54. fig. 16
 • Polak, A., Gullsmedkunsten i Norge før og nå, Oslo, 1970, reg.
 • Opstad, J.L., David-Andersen - 100 år i norsk gullsmedkunst, Oslo, 1976, reg.
 • Opstad, J.L., Norsk Art Nouveau, Oslo, 1979, s. 42, (ill.)
 • Gullsmedkunst, 1921, s. 85
 • Gullsmedkunst, 1925, s. 56
 • Gullsmedkunst, 1935, s. 47
 • Gullsmedkunst, 1950, s. 47
 • Gullsmedkunst, 1955, s. 50, s.156
 • Gullsmedkunst, 1961, s. 25
 • Gullsmedkunst, 1965, s. 56–58
 • Gullsmedkunst, 1966, s. 125
 • Gullsmedkunst, 1970, s. 90
 • Gullsmedkunst, 1971, s. 22
 • Bonytt, 1963, s. 263