S. har malt landskapsmotiver, stilleben, figurbilder og portretter. Han arbeidet konstruktivt med sterke forenklinger i klare og faste naturformer. Fargen var det viktigste utgangspunkt for komposisjonen i 30-årene, med dominans av blått og rødt, senere med en mer dempet koloritt. S. har arbeidet mest som dekorativ kunstner og har hatt flere utsmykningsoppdrag, bl.a. deltok han i konkurransen om utkast til det store teppet i Oslo rådhus i 1946. Hans mangeårige virke som lærer ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo har gitt ham liten tid til egne utstillinger.