A. debuterte på De unges utstilling i Kristiania 1913, året etter på Høstutst., og var i de følgende ca. 20 år en flittig utstiller. Han malte landskaper, gjerne høst- og vinterstemninger, høyfjells- og setermotiver, stilleben osv. i olje og akvarell, også en del portretter. Dessuten utførte han flere dekorative arbeider med religiøse motiver i Oslo (Betlehem 1938), i Kristiansund, Larvik og andre steder. Han fortsatte, som Jappe Nilssen påpekte i 1920, linjen fra Gudmund Stenersen og Johannes Müller, en noe løs og utvendig naturalisme i en dempet gråstemt koloritt.