S. arbeidet som tekstildesigner i ca. 10 år, før hun debuterte som maler i 1979. Hennes bilder handler bl.a. om kjærlighet og seksualitet, hat, vold og spenningsfeltene mellom disse følelsesreaksjoner. Uttrykksmåten er ekspressiv så vel i strek og fargebruk som i eksperimenter med blandingsteknikker av olje, akvarell, pastell, kritt, enkelte tilfeller av modellering og bruk av linoleumstrykk i monotypier. Motivene er som oftest figurmotiver og hoder, som Mann (1979), Kraftens veier (1979) og Love and hate (1982, Nasjonalgalleriet, Oslo).