Faktaboks

Ole Falck Ebbell
Født
13. september 1839, Christiania
Død
29. juni 1919, Trondheim

E. var assistent ved oppførelsen av Stortingsbygningen 1861- 63; praktiserte som arkitekt i Christiania 1865–67; ledet oppførelsen av Rotvoll asyl i Strinda 1867–71; ansatt som lærer ved Trondheim tekniske læreanstalt: 1871 i mekanikk, 1871–91 i bygningskunst, 1876–90 i formlære og ornamentikk, 1891-1906 overlærer i bygningskunst og forestander for arkitektavdelingen.

E. utførte en rekke offentlige bygg inntil han trakk seg nesten helt tilbake fra utførende arkitektvirksomhet i midten av 1880-årene.

Bortsett fra de to kirkene som er utført i en meget enkel sveitserstil, er hans arbeider utført enten i pusset eller upusset tegl. De karakteriseres av en harmonisk, men meget behersket bruk av ornamenter. Tannsnitt eller dvergarkader under gesimsene, noen steder også lisener, er ofte de eneste dekorative detaljer på fasadene. Det var da også et program for E. i hans undervisning at det først og fremst ble lagt vekt på proporsjonering, planløsning og bygningstekniske forhold.

Familierelasjoner

Sønn av

 • E.ole Falck, rådmann
 • Anna Sofie Kloed

Gift med

 • Elisabeth Brun

Utdannelse

 • Polytechnicum i Hannover 1857–59 og 1863-64
 • teknisk høyskole i Zürich (ingeniørfag) 1859–60

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereise til Italia 1864–65
 • stipendiereise til Tyskland for å studere undervisning i bygningsfag
 • studiereiser i Norge for å studere arkitektur, vei- og kanalvesen 1884, -87 og -89

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem kommisjonen for restaureringen av Domkirken i Trondheim 1882–94
 • medlem direksjonen for Trondhjemske filialavd. av Forening til norske Fortidsmerkers Bevaring
 • medlem av konkurransejury for Regjeringsbygningen i Kristiania (1877–1924) 1888
 • medlem Trondheim formannskap

Utførte arbeider

 • Rotvoll asyl i Strinda (1867–71, E. ledet oppførelsen, utformingen muligens overtatt fra arkitekt Holter ved dennes død)
 • Trondheim rådhus, Kongens gt. 2, (1870, fullstendig ombyging av rådhuset fra ca. 1700, folkebibliotek fra 1930)
 • Ila folkeskole , Trondheim (1875–77, ombygd til middelskole 1921, senere handelskole)
 • Eg asyl ved Kristiansand (1877–81)
 • Eget hus og hus for dir. Jens Jensen ved Trondheim tekniske læreanstalt, Christies gt. 8–10, Trondheim (ca. 1878)
 • Bodø sykehus (1881, fylkesadm.-lokaler fra 1927)
 • Nevengården asyl i Bergen, (påbeg. 1884)
 • Kalvskinnet folkeskole, Trondheim (1885–87)
 • Dampkjøkkenet i Kongens gt., Trondheim
 • Elvran kirke i Stjørdal 1893
 • Snillfjord kirke i Hemne 1899
 • Prosjekter: Trondheim tekniske læreanstalt, hovedbygning og laboratoriebygning (1877)
 • Ditto samt direktørbolig (1891)
 • Tollbod i Trondheim (ca. 1880)

Portretter

 • Oljemaleri utført av Gabriel Kielland 1906, (tidligere i Trondheim tekniske læreanstalts forbund)

Litteratur

 • Forening til norske Fortidsmerkers Bevaring årbok, 1881, s. 168–69
 • Trondhjems tekniske læreanstalt. Festskrift 1870–95, Trondheim, 1895, s. 50-51, 116-17, 120-21
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1912, s. 245
 • Bergen 1814-1914, Bergen, 1914-1921, reg. bd. s.32
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1917, bd. 6. s. 670
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2 s. 260, 264
 • Ribsskog, O. K., Trondheim folkeskole under folkeskoleloven av 1889, Trondheim, 1938, s. 16, 19, 131-32 (ill.)
 • Pedersen, I., Smaksskiftninger i trøndersk arkitektur 1780-1910
 • Trondheim, 1956, s. 5, 9, 23, 28-29 (ill.)
 • Coldevin, A., Bodø by 1816-1966, Bodø, 1967, s. 308
 • Fischer, G., Nidaros domkirke. Gjenreisning i 100 år 1869-1969, Oslo, 1969, s. 180
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 265
 • Arkitektur og dekorativ kunst, 1919, s. 65
 • Adresseavisen, 30.06.1919
 • Byggekunst, 1919-1920, s. 74-75, 92
 • Byggekunst, 1937, s. 54, 58 (ill.)
 • Byggekunst, 1953, s. 55
 • Polyteknisk Tidsskrift, 1882, s. 7-17 (ill.)
 • Teknisk Ukeblad, 1885, s. 61s. 52, 1919 s. 403

Faktaboks

Ole Falck Ebbell