K. var bosatt i Bergen fra 1903. Han malte landskap og en rekke portretter.