Faktaboks

Rolf Rude
Født
2. april 1899, Kristiania
Død
5. november 1971, Oslo

Sykdom forhindret R. i å ta latinartium. Han kastet seg tidlig over grafikken og utførte allerede i 1919 en rekke tresnitt, foruten malerier. Sin eneste kunstneriske utdannelse fikk R. på Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Kristiania 1919–21. Sterke inntrykk av gammel kunst fikk han på sin første Italia-reise 1922, og på debututstillingen 1923 festet kritikerne seg ved hans romantiske, gammelmesterlige innstilling, "den dunkelt glødende koloritt". De fant "en stor skjønnhet i de dype, varme, bløte klangvirkninger ... en kunstner med et både alvorlig og blidt livssyn, drama og idyll" (Lone, E.), mens andre så i ham "en grubler og sortseer". Typisk er et bilde som Duellen

med sin dystre dramatikk, likeså trangen til symbolikk og bruken av litterære inspirasjonskilder som antikken og Bibelen. Også det livlige sydlandske folkeliv fengslet ham. Han la i disse årene grunnlaget for sitt intime kjennskap til de gamle mesteres maleriske teknikk og ble her en kyndig veileder for både kunstnere, studenter og publikum. I 1926 besøkte han for første gang Paris. En ny utstilling (Kunstnerforbundet, Oslo 1927) viste impulser fra gamle franske mestere, Poussin, Corot og Ingres. R. fikk på den tid kontakt med en flokk unge som liksom han lette etter et fast grunnlag for sin kunst før de søkte videre fremover. "De vil noe nytt", skrev Gauguin, Pola i 1929; "samtidig som de anerkjenner det gjeldsforhold de står i til tidligere kunst. De forstår at det kanskje er bedre å reformere enn revolusjonere". Og fem år senere skrev R. i anledning sin egen og kameratenes gruppeutstilling i Kunstnernes Hus: "Vi som skulle begynne vår kunstneriske utdannelse i årene etter krigen, var tilbøyelig til å se med en viss skepsis på de mange 'ismer' og systemer som rådde grunnen da. Det var derfor vi søkte tilbake til urkildene, til det fastsatte og sikre, til studiet av maleriets elementer, til det rent håndverksmessige og konstruktive".

I årene omkring 1930 fant R. fram til sin senere maleriske stil. Bildene er holdt i en lys, fint avtonet fargeskala med myke, litt diffuse overganger og forkjærlighet for de varme farger, særlig gult, sammen med et matt, dempet blått. Motivene er ofte landskaper, bl.a. en rekke små bilder fra et Danmarks- opphold i 1931, malt i en blond, perlegrå tonalitet og en muntert dansende penselføring. Men der er også interiører som Fransk vindu

(1933, Nasjonalgalleriet, Oslo), og flere inntagende portretter av hustruen: Aslaug i gul hatt

(1933, Riksgalleriet), Aslaug med en prestekrave

(1935, Nasjonalgalleriet) ogI ventetiden

(1935–41). I denne lyse, milde farge malte R. den norske sommer og sine italienske, franske, spanske og greske reiseminner, med våkent øye for fantasifulle og humoristiske situasjoner (Fløytespiller

1935, Oslo kommunes kunstsamlinger, Pierre

1939, Napolitanske ammer

1940, Nonner

1946). Ofte hentet han sine figurer og opptrinn fra den italienske commedia dell'arte. Han hadde som disse teaterfigurene gleden ved den halvkvedede vise, det fordekte spill av mangetydigheter. Utover i 30-årene forsøkte han seg også med symbolske komposisjoner (Kornet brenner

1937, Nasjonalgalleriet), med de Willumsen-pregede figurer.

R. har gjort en vesentlig innsats som grafiker. Han begynte med tresnitt, bibelske emner som Nedtagelsen fra korset

(1920) og serier som Dødsdansen

(8 blad, 1922) og De fire årstider

(1923), eller han behandlet motiver fra Dante, antikk mytologi (Europas drø

, 1941) osv. Etter krigen tok han også opp etsning, kobberstikk og litografi. Til hans mest kjente blad hører et par motiver fra Odysseen (1950) og andre klassiske temaer (Aktaion, Orfevs)

, fra Holbergs Niels Klim

(1956), fra eventyr og myter, og dessuten landskaper, dyrebilder (Fugletreet

1962) og rene fantasimotiver, med yndlingstemaer som Marionetteater

(1959), Slemme Harlekin

(1953), Fuglefangeren

(1963) og Pierrot med fugl

(1957). I Letargia

(1957) lager han en åndfull parafrase over Dürers berømte Melankolia. R.s grafikk omfatter ca. 230 blad. Også her var han den drevne tekniker og håndverker, med sin egen litograf- og radérpresse. Gjennom mange prøvetrykk arbeidet han seg fram mot det endelige resultat. R. var en aktiv organisasjonsmann og gjorde mye for å stimulere kunstinteressen blant publikum, bl.a. som medlem av planleggingskomiteen for Riksgalleriet 1952 og medstifter av Landsforeningen Norske Malere 1967. Han tok initiativet til å opprette Norske Grafikeres Arkiv, Universitetsbiblioteket i Oslo 1962, startet Bildende Kunstneres Styre Meddelelsesblad 1965 og arbeidet for å få gjennomført ensartede betegnelser innen området bildende kunst. Han underviste 1949–51 ved Kunsthistorisk Institutt, Universitetet i Oslo i maleriets teknikk og materiallære, og tok også enkelte privatelever.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ernest Rude, portrettfotograf (1874 - 1948)
 • Margrete Arneberg (1876 - 1954)

Gift med

 • 1930 med Aslaug Backe, tegnelærer (f. 1901)

Utdannelse

 • Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Kristiania under Eivind Nielsen 1919–21

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens kunstnerstipend 1929 og -30
 • Benneches legat 1931
 • Henrichsens legat 1932
 • Conrad Mohrs legat 1938–39
 • Klaveness' legat 1960. Reiser til Italia 1922
 • Italia og Frankrike 1926
 • Nederland, Frankrike og Spania 1933
 • Spania og Hellas 1936
 • Frankrike og Italia 1938–39
 • Italia 1954
 • Nederland 1955
 • Frankrike, Italia og østerrike 1960
 • Sovjetunionen og USA 1963
 • England 1965
 • Frankrike og Italia 1967
 • Italia 1969
 • Frankrike 1970

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, formann 1964–67
 • medlem Foreningen Norske Grafikere, formann 1953–64
 • viseformann og formann Landslaget Kunst i Skolen 1948–53
 • formann i den norske komité for IAPA 1954–64
 • medlem av Den faste Jury 1955–58
 • president i Nordisk Grafikkunion 1955–58
 • formann i Norsk Kunstnerråd 1965–67

Priser, premier og utmerkelser

 • Ærespresident Nordisk Grafikkunion fra 1964
 • Kongens fortjenstmedalje i gull

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim
 • Stavanger Faste Galleri
 • Christianssands Faste Galleri
 • Rolf Stenersens Samling, Oslo
 • Etnografisk Museum, Oslo
 • Statens Museum for kunst, København
 • Innkjøpt av Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Norsk Kulturråd
 • Universitetet i Oslo
 • Norges Bank
 • Mandal og Modum kunstforeninger

Illustrasjonsarbeider

 • C. Gill: Fragment av et magisk liv, Oslo 1939 (sammen med Kai Fjell)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1928-1935
 • Høstutstillingen, 1937-1940
 • Høstutstillingen, 1945
 • Høstutstillingen, 1947-1951
 • Høstutstillingen, 1953-1954
 • Høstutstillingen, 1956-1963
 • Høstutstillingen, 1971
 • Norsk utstilling, London, 1928
 • Landsutstilling, Trondheim, 1930
 • Skandinavisk grafikk, Helsinki, 1931
 • Rolf Stenersens saml., Kunstnernes Hus, Oslo, 1936
 • Rolf Stenersens saml., Kunstnernes Hus, Oslo, 1948
 • Verdensutstillingen i Paris, 1937
 • Jubileumsutstilling, Bergens Kunstforening, 1938
 • Åpningsutstilling, Gall. Per, Oslo, 1940
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Nordisk konst, Stockholm, 1946-1947
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • Norske tegnere, Oslo Kunstforening, 1948
 • Nordisk grafik, Stockholm, 1948
 • Utst.revyen 1930–50, Kunstnernes Hus, Oslo, 1950
 • Norsk nutidskunst, Liljevalchs Konsthall, Stockholm, 1951
 • Internasjonal utstilling av fargelitografi, Cincinnati, USA, 1952
 • Norsk kunst, Rio de Janeiro, 1952
 • Svart og hvitt, Nasjonalgalleriet, OsloF, 1953
 • Norsk kunst, Reykjavik, 1954
 • Nordisk Grafikkunion, Oslo, 1954
 • Stavanger kunstforening, 1954
 • Trondheim kunstforening, 1954
 • Norsk grafikkutstilling, Iserlohn, 1955
 • Arte Nordica Contemporanea
 • Norsk utstilling, São Paulo, 1955
 • Nordisk Grafikkunion, København, 1956
 • Contemporary Norwegian Prints, Storbritannia, 1956
 • Norweska grafika, Ljubljana, 1956
 • The Arts of Norway, Florida, 1957
 • Norsk nutidskonst, Sverige, 1958
 • Contemporary Prints from Norway, Oregon, 1958-1959
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, Odense, 1959
 • Nordisk Grafikkunion, Stockholm, 1960
 • Norwegian Graphic Art, England, 1961
 • Norwegische Graphik der Gegenwart, Berlin, 1962
 • Nordisk Grafikkunion, Helsinki, 1967
 • Norsk grafikkutstilling, Tsjekkoslovakia, 1967
 • Tunis, 1969

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1923
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1927
 • Bergens Kunstforening, 1924
 • Bergens Kunstforening, 1927
 • Trondheim Kunstforening, 1925
 • Trondheim Kunstforening, 1932
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1930
 • Christianssands Kunstforening, 1945
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1962
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1965
 • Mandal, 1968
 • Nasjonalgalleriet, Oslo, 1973
 • Minneutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo
 • Minneutstilling, Trondheim Kunstforening, 1975

Gruppeutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1928
 • Bergens Kunstforening, 1929
 • Bergens Kunstforening, 1931
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1931
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1934

Portretter

 • Selvportrett (tresnitt ca. 1922)
 • Selvportrett (tresnitt 1926)
 • Selvportrett (olje 1960)

Eget forfatterskap

 • Seks unge norske malere 1, Kunst og Kultur, s. 177–84
 • Harriet Backer, Kvinnen og tiden, Oslo, 01.04.1947, s. 15–17
 • En malerskjebne [Mathias Stoltenberg], Kvinnen og tiden, Oslo, 12.09.1947, s. 13–16
 • Fargetresnitt, Kunsten idag, 1947-1948, hefte 4 s. 20–29
 • Omkring Pablo Picasso's litografier, Kunsten idag, 1948, hefte 2 s. 42-48
 • Eli Greve (nekrolog), Vi selv og våre hjem, Oslo, 10.1949, s. 11
 • Grafisk teknik, Vår konst, Folkrõrelsernas konstfrämjande, Stockholm, 1951
 • Kunst i skolen, gjort og ugjort i Norge, Skola och samhälle, Stockholm, 1951
 • Rude, Rolf, Lindhagen, N., Grafikboken, Stockholm, 1954, sammen med
 • Sigurd Danifer, Kunst og Kultur, 1954, s. 109–16
 • Johan Nordhagen, Kunst og Kultur, 1956, s. 65–70
 • Palle Nielsen, Kunsten idag, 1958, hefte 2 s. 39–45
 • mange innlegg i Bildende Kunstneres Styre Meddelelsesblad, 1965, fra
 • Norske grafikere, Oslo, 1973, (fullført etter Rudes død av S. Helliesen)
 • Rapport fra Unge Kunstneres Samfunn seminar. Kunstnerens situasjon i dagens samfunn, Oslo, 1975, katalog minneutstilling, Kunstnernes Hus

Litteratur

 • Langaard, J. H., Samtida konst i Norge, Malmö, 1929, s. 36
 • Gauguin, Pola, Henrik Finne og Rolf Rude, Kunst og Kultur, 1929, s. 253–54 (ill.)
 • Leffler, B., Langaard, J. H., Moderne norwegische Malerei, Malmö, 1931, s. 20
 • Finne, H., Seks unge norske malere 2, Kunst og Kultur, 1934, s. 183–87, 189–90 (ill.)
 • Korsvold, P., Norsk kunst i dag, Samleren, København, 1938, s. 185
 • Sinding Larsen, K., Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, s. 68–69 (ill.)
 • Østby, L., i E. Lexow: Norges kunst, Oslo, 1942, s. 368
 • Svedfelt, T., En blick på norsk grafik, Ord och Bild, Stockholm, 1942, s. 353
 • Bonytt, 1942, s. 50–51
 • Bonytt, 1948, nr. 10 s. xvi
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 212 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 211, 216 (ill.)
 • Revold, R., Gran, H., Kvinneportretter i norsk malerkunst, Oslo, 1945, register (ill.)
 • Bestum, Oslo, 1948, s. 135
 • Østby, L., i Vår tids kunst og diktning i Skandinavia, Oslo, 1948, bd. 1, s. 70
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, register (ill.)
 • Kunsten idag, 1949, hefte 11 s. 4–9 (ill.)
 • Kunsten idag, 1954, hefte 29–30 s. 25, 75 (ill.)
 • Kunsten idag, 1957, hefte 41 s. 5
 • Kunsten idag, 1958, hefte 44 s. 38–52 (ill.)
 • Kunsten idag, 1962, hefte 60 s. 47 (ill.)
 • Kunsten idag, 1963, hefte 65 s. 4, 23
 • Bukdahl, J. (Red.), Norden i tusind aar, København, 1952, bd. 1–2, register (ill.)
 • Melhus, A. C., Sundseth, A. B., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 140
 • Revold, R., Norges billedkunst, Oslo, 1953, bd. 2, s. 185–86 (ill.)
 • Refsum, T., Malere på Romerike, Årbok for Romerike historielag, Oslo, 1953, s. 111–13 (ill.)
 • Askeland, J., Norwegian Printmakers, Oslo, 1954, s. 49 (ill.)
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, register, +p s. 264
 • Norske grafikere, Oslo, 1956, s. 66 (ill.)
 • Askeland, J., i Gyldendals leksikon over moderne nordisk kunst, Oslo, 1958, s. 193–94 (ill.)
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1958, bd. 4, s. 124
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt, Oslo, 1960, s. 94, 145
 • Thue, O., i Kunst og Kultur, 1962, s. 249 (ill.)
 • Moen, A., Rolf Rude, Kunsten idag, 1963, hefte 3 s. 4–23 (ill.)
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergen, 1963, register
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register (ill.)
 • 106 norske grafikere, Oslo, 1965, s. 86 (ill.)
 • Askeland, J., i Norsk kunst i dag, Oslo, 1967, register (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 125, 242
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 62, 195
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 122
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 99–106, 185
 • Kunst og Kultur, 1980, s. 258, 260
 • Kunst og Kultur, 1984, s. 119, 121
 • Bildkonsten i Norden, Stockholm, 1973, bd. 4, s. 97
 • Raknem, I., Høsten i folketru og dikting, Oslo, 1974, s. 217 (ill.)
 • Eggum, A., Rolf E. Stenersens gave til Oslo by - Akersamlingen, Oslo, 1974, s. 120 (ill.)
 • Østby, L., Rolf Rude, Kunst og Kultur, 1975, s. 99–106 (ill.)
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 9, s. 166
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, register (ill.)
 • Rolf Rude 1899–1971, Landslaget Kunst i Skolen, Oslo, 1977
 • Gjessing, S. (Red.), Kunstnernes Hus 1930–1980, Oslo, 1980, s. 58, 127, 153, 176, 189, 212, 226
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 10, s. 132
 • Nergaard, T., i Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 6, s. 188, 192
 • Norske illustrerte bøker 1933-1983, Oslo, 1984, s. 17
 • Øye, E., Kalla Skrøvseth, Tingvoll, 1984, s. 28, 94
 • Haug, K., i Aftenposten, 30.10.1923, Aviser
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 30.10.1923
 • Lone, E., i Nationen, 01.11.1923
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 01.11.1923
 • Øverland, A., i Arbeiderbladet, 01.11.1923
 • Willoch, S., i Aftenposten, 28.08.1940
 • Christianssands Tidende, 19.10.1945
 • Hasaas, O., i Sørlandet, 03.11.1945
 • Revold, R., i Aftenposten, 31.03.1959
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 01.04.1959
 • Michelet, J. F., i Morgenbladet, 02.04.1959
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 02.04.1959
 • Aftenposten, 01.03.1962, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 01.03.1962, (ill.)
 • Nyquist, K., i Morgenposten, 01.03.1962, (ill.)
 • Refsum, T., i Vårt Land, 06.03.1962, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 06.03.1962, (ill.)
 • Durban, A., i Morgenposten, 08.03.1962
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 08.03.1962, (ill.)
 • Revold, R., i Aftenposten, 10.03.1962
 • Anker, P., i Arbeiderbladet, 15.03.1962
 • Morgenbladet, 27.02.1965
 • Aftenposten, 27.02.1965, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 03.03.1965
 • Borchgrevink, R., i Aftenposten, 17.11.1971
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 07.11.1973
 • Flor, H., i Dagbladet, 20.11.1973
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 11.12.1973, (ill.)
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 22.02.1975, (ill.)
 • Aftenposten, 17.02.1975
 • Dagbladet, 19.02.1975, (ill.)
 • Refsum, T., i Vårt Land, 23.02.1975
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 26.02.1975
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 28.02.1975, (ill.)
 • Adresseavisen, 21.04.1975, (ill.)

Faktaboks

Rolf Rude